Hyppää sisältöön

Älyliikennekokeilu poronhoitoalueella – porovaroitus kännykkään

Julkaistu 5.2.2015

Kuljettajan on tärkeää saada tieto tiellä olevasta porosta ajoissa – silloin, kun on vielä mahdollista reagoida. Yleistyvä älyliikenne tarjoaa uusia keinoja porokolareiden vähentämiseen. Poronhoitoalueella on meneillään tutkimus, jossa joukko raskaan liikenteen kuljettajia saa varoituksia porohavainnoista tiellä suoraan kännykkään.


Ajantasaista porovaroitusjärjestelmää on kokeiltu vuoden ajan kahdessa kohteessa, valtatiellä 20 Oulun ja Kuusamon välillä sekä valtatiellä 4 Rovaniemeltä pohjoiseen. Kokeilussa mukana olevat raskaan liikenteen kuljettajat ovat lähettäneet ja vastaanottaneet varoituksia poroista helppokäyttöisellä älypuhelinsovelluksella. Myös alueiden poronhoitajat ovat lähettäneet varoituksia tien lähellä liikkuvista poroista. Kun kuljettaja näkee poroja tiellä tai sen läheisyydessä, hän painaa ajoneuvoon kiinteästi asennetun puhelimen näyttöä, jolloin varoitus lähtee palvelimen kautta kohdetta lähestyville muille palvelun käyttäjille.

Tieto porosta auttaa ennakoimaan

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on selvittänyt palvelun vaikutuksiahaastattelemalla kuljettajia, jotka ajavat kokeilualueella säännöllisesti ja kohtaavat tiellä usein poroja. Valtaosa kuljettajista (92 %) ilmaisi palvelun olevan hyödyllinen. He arvostivat erityisesti palvelun tuomaa mahdollisuutta yllättävän tilanteen ennakointiin (83 % kuljettajista) ja liikenneturvallisuuden paranemista. Lähes kaikki kuljettajat arvioivat varoituksen saapumisen johtaneen tarkkaavaisuuden kasvuun tieympäristöä kohtaan ja kolmannes arvioi palvelun nostavan tarkkaavaisuutta myös muina aikoina.

Kuljettajat ilmaisivat tarkkaavaisuuden suuntaamisen vaikuttavan myös muuhun liikennekäyttäytymiseen: ajonopeus aleni, seuraamisetäisyys kasvoi ja oheistoiminto keskeytettiin. Vaikutusta oli myös hallintalaitteiden käyttöön. Lisäksi ajomukavuuden kerrottiin parantuneen. Talvella tehdyssä haastattelussa yli 80 % kuljettajista kertoi ajonopeuden alentuneen. Pienikin nopeuden aleneminen parantaa ennakointimahdollisuutta ja liikenteen turvallisuutta. Kuljettajat kertoivat alentaneensa nopeutta varoituksen saatuaan muutamia kilometrejä tunnissa tai joissain tilanteissa jopa yli 20 km/h.

Kaksi kolmesta kuljettajasta vastasi palvelun olevan hyvä tai hyödyllinen kysyttäessä yleisiä kommentteja palvelusta. Loput vastasivat, ettei palvelusta ole heille haittaa. Kun kysyttiin, kenelle palvelusta olisi eniten hyötyä, 48 % vastasi kaikille kuljettajille ja 36 % raskaan liikenteen kuljettajille.

Ajankohtaisia porovaroituksia sekä tietoa lähiviikkoina sattuneiden porokolarien tapahtumapaikoista on mahdollista seurata Internet-sivustolla www.varoporoa.fi. Sivustolta löytyy myös ohjeita, miten toimia porokolarin sattuessa, sekä yleistä tietoa porokolareista.

Hanketta rahoittavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset sekä Paliskuntain yhdistys. Palvelun on kehittänyt kemijärveläinen yritys Paikkatieto Online Oy. Palvelun vaikutusten tutkimuksesta vastaa VTT. Lisäksi koealueiden kuljetusyritykset sekä poronhoitajat ovat osallistuneet aktiivisesti kokeiluun. Hanke päättyy syksyllä 2015, jolloin lopulliset tulokset ovat saatavilla.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta