Takaisin

Älyliikenneasiantuntija Risto Kulmala palkittiin kansainvälisellä elämäntyöpalkinnolla

Älyliikenneasiantuntija Risto Kulmala palkittiin kansainvälisellä elämäntyöpalkinnolla

Julkaistu 15.10.2013

Liikenneviraston johtava ITS-asiantuntija Risto Kulmala palkittiin ITS Hall of Fame -palkinnolla parhaillaan Tokiossa meneillään olevassa ITS World Congress -tapahtumassa. ITS Hall of Fame -palkinto on älyliikenteen alan arvostettu kunnianosoitus, joka myönnetään vuosittain kolmelle henkilölle eri mantereilta.

Kulmala on tehnyt pitkän uran älyliikenteen parissa Suomessa ja Euroopassa. Hän toimii jäsenenä lukuisissa älyliikennettä edistävissä organisaatioissa ja komiteoissa, joihin lukeutuvat esimerkiksi tielaitosten yhteistyöjärjestö CEDR, eurooppalaiset älyliikenteen verkostot iMobility ja Ertico sekä kansainväliset projektit EasyWay ja VIKING. Hänen painopistealueitaan ovat olleet älyliikenteen kehittämis- ja toteutusstrategiat, informaatioinfrastruktuurit sekä älyliikenteen vaikuttavuuden ja kannattavuuden arviointi.

Uransa aikana Kulmala on lisäksi vetänyt useita älyliikenteen tutkimusohjelmia, joista huomattavimpia ovat olleet liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelmat TETRA ja FITS sekä arkea hyödyttäviin älykkään liikenteen palveluihin keskittynyt tutkimusohjelma AINO. Hän on myös osallistunut Suomen älyliikennestrategian luomiseen. Tällä hetkellä Kulmala toimii Liikennevirastossa johtavana älyliikenteen asiantuntijana.

ITS Hall of Fame -elämäntyöpalkinnot (Lifetime Achievement Award) myönnetään henkilöille, joilla on merkittävä asema älyliikenteen kentällä ja jotka työskentelevät älyliikenteen vision saavuttamiseksi alan sisällä ja sen ulkopuolella. Valintaperusteissa korostetaan myös esimerkillistä johtajuutta. Eurooppalaisen voittajan valitsivat iMobility-verkoston sekä Erticon eurooppalaiset jäsenet sekä sen hallituksen ja Euroopan komission jäsenet.

Älyliikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteessä. Sen kehittäminen on yksi Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeisistä kehittämisalueista.


reaktionapit