Takaisin

Alusliikennepalvelussa (VTS) kokeillaan englannin kieltä ensisijaisena kielenä

Alusliikennepalvelussa (VTS) kokeillaan englannin kieltä ensisijaisena kielenä

Julkaistu 1.10.2015

Vapaaehtoinen kokeilu englanninkielen käytöstä rannikon VTS-alueilla toteutetaan 1.10.2015 - 30.9.2017. Kokeilun aikana alusliikennepalveluiden yhteydenpitokielenä käytetään ensisijaisesti englantia, käytössä on tarvittaessa lisäksi myös suomen ja ruotsin kielet.

Rannikon VTS-alueilla kulkevien alusten miehistöt ovat kansalaisuuksiltaan ja äidinkieleltään kirjavia. Nykyisin linjaluotsinkirja voidaan luotsauslain mukaan myöntää myös aluksen päällikölle, jos hän hallitsee tarvittavassa laajuudessa englannin kielen, ja linjaluotsinkirjaa haetaan väylille, jotka sijaitsevat VTS-alueilla, joissa tarjotaan alusliikennepalvelulain mukaisia tiedotus-, navigointiapu- ja alusliikenteen järjestelypalveluja. Kansainväliseen liikenteeseen tarkoitetun merenkulun pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on myös englannin kielen riittävä taitotaso.

- Englannin kielen käyttö ensisijaisena VTS-kielenä edistää turvallisuutta. Voimme myös paremmin varmistaa, että alueella liikkuvat alukset ymmärtävät muiden alusten antamat ilmoitukset. Samalla luotsattavien alusten päälliköt pystyvät helpommin seuramaan luotsien ja VTS-keskusten välistä keskustelua. Myös onnettomuustutkintakeskus on nostanut englannin kielen käytön esiin tutkintaraporteissaan, kertoo yksikön päällikkö Thomas Erlund Liikennevirastosta.

- Kahden vuoden kokeilujakson aikana ehditään kerätä riittävän laajasti käytännön kokemusta englannin kielen käytöstä jatkosuunnittelua varten. Myös sidosryhmille tehtävät asiakaskyselyt on mahdollista ajoittaa eri ajanjaksoille, jolloin saadaan laajempi ja kattavampi seuranta-aineisto, sanoo ylitarkastaja Tuomas Martikainen.

Liikennevirasto toimii alusliikennepalvelulain ja liikenne- ja viestintäministeriön perustamispäätöksen mukaisesti VTS-viranomaisena, joka valvoo ja ohjaa alusliikennettä VTS-keskuksissa ylläpidettävän tilannekuvan perusteella. VTS-keskukset tarjoavat VTS-alueelle saapuvalle alukselle alusliikennepalveluja, joita ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely. Alusliikennepalvelua annetaan tarpeen mukaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Lue lisää: http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/meriliikenteen-ohjaus/vts


reaktionapit