Hyppää sisältöön

Aloituskuulutus ratasuunnitelman aloittamisesta : Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Haapajärvi

Nähtävilläoloaika: 02.12.2020-04.01.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelukohde sijaitsee Haapajärvellä Karpalosuon alueella. Suunnittelualue sijoittuu Jyväskylä-Haapajärvi radan, Iisalmi-Ylivieska radan ja Vt 27 Pyhäjärventien rajaamalle alueelle. Uudelle raakapuun kuormauspaikalle suunnitellaan kaksi kuormausraidetta sekä mahdollisesti varaus kolmanteen kuormausraiteeseen. Suunnittelussa tarkastellaan myös tarvittavia tieyhteyksiä mm. muutoksia valtatien 27 liittymiin.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 02.12.2020