Hyppää sisältöön

Aloituskuulutus: Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Oulainen

Nähtävilläoloaika: 01.10.2020-02.11.2020

 

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Kohde sijaitsee Oulaisten ratapihan pohjoispuolella, radan ja kantatien 86 välisellä alueella ulottuen noin 2 km ratapihan pohjoispuolelle. Kuormauspaikan ratapihan väliselle alueelle suunnitellaan uusi raide nykyisen raiteen itäpuolelle.

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa raakapuun kuormaukseen nykyistä aluetta tehokkaampi paikka, josta aiheutuu vähemmän haittaa alueen asutukselle.  Uuden raakapuun lastauspaikan vaihtoehtoja tarkasteltiin Oulaisten keskustan osayleiskaavan päivityksen yhteydessä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Suunnitelman ensimmäinen infotilaisuus järjestetään 15.10.2020 klo 17:00-19:00 Oulaisten kaupungintalon Valtuustosalissa, Oulaistenkatu 12.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 01.10.2020