Takaisin

Allianssiurakassa siirrytään toteutusvaiheeseen

Allianssiurakassa siirrytään toteutusvaiheeseen

Julkaistu 31.5.2012

– Liikennevirasto ja VR Track Oy jatkavat yhteistyötä Lielahti–Kokemäki-ratahankkeessa

31.5.2012 Liikennevirasto toteuttaa Lielahti–Kokemäki-radan perusparannuksen allianssimallilla. Allianssimallissa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.  Lielahti–Kokemäki-hankkeessa siirrytään 1.6. alkaen toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaihetta on edeltänyt hankkeen kehitysvaihe, joka on sisältänyt muun muassa suunnittelun, työsisällön määrityksen, hankkeen aikataulutuksen sekä tavoitekustannusarvion laadinnan. Kehitysvaihe päättyi, kun Liikennevirasto päätti siirtyä hankkeessa toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaiheessa allianssi, Liikennevirasto ja VR Track Oy, jatkaa syksyllä 2011 käynnistynyttä Lielahti–Kokemäki-perusparannuksen ratasuunnittelua. Suunnitteluvaiheessa olevien kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa rataosan tavara- ja henkilöliikenteen palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Radan nykyisiä ominaisuuksia kehittävät parantamistyöt voivat käynnistyä vasta ratasuunnitelmien hyväksymisen ja rahoituspäätöksen jälkeen.

Myös rakentaminen käynnistyy, kun kunnossapitoluonteiset radan peruskorjaustyöt alkavat kesällä 2012. Nämä työt pitävät radan liikennöitävässä kunnossa ja pienentävät sen kunnossapidon kustannuksia.

Parannettavan Lielahti–Kokemäki-rataosan pituus on noin 90 kilometriä. Hankkeen kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 95 milj. euroa. Lisäksi radalle tehdään vahvistustöitä, jotka mahdollistavat liikennöinnin 25 tonnin akselipainolla, noin 9 milj. eurolla. Parannustyö valmistuu vuonna 2015.

Allianssimalli on yhteistoiminnallinen toteutustapa

Allianssissa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan käytettävillä sopimusrakenteilla. Osapuolet jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä vaihtavat aktiivisesti ja avoimesti urakkaan ja sen kustannuksiin liittyvää tietoa.

Liikenneviraston tavoitteet allianssimallin käytölle ovat:

  • parantaa rakentamisen tuottavuutta,
  • muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa,
  • lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin,
  • innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen.

Lielahti–Kokemäki-ratahanke on Liikenneviraston pilottikohde allianssitoteutuksesta. Käynnissä on myös toinen allianssihanke, Tampereen tunneli. Toteutusmallia on käytetty sadoissa hankkeissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia.


reaktionapit