Takaisin

Ajo- ja lepoaikasäädökset tunnetaan ja niitä noudatetaan

Ajo- ja lepoaikasäädökset tunnetaan ja niitä noudatetaan

Julkaistu 3.1.2014

Tieliikenteen ammattikuljettajat kokevat ajo- ja lepoaikasäädökset sekä niiden valvonnan myönteisenä työhön liittyvänä asiana selviää Trafin ja Liikenneviraston yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa teettämästä selvityksestä. Ajo- ja lepoaikasäädösten koettiin kuitenkin lisäävän myös kiirettä ja stressiä työssä. Kyselyyn vastasi ammattikuljettajien lisäksi tieliikenteen tavarankuljetuksia hoitavia yrityksiä.

Kyselyn perusteella kuljettajat ja kuljetusyritykset eivät nähneet ajo- ja lepoaikasäädöksillä kuitenkaan olevan vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Lisäksi niiden arvioitiin vähentävän taloudellista ajotapaa ja ammatin houkuttelevuutta.

”Olisi toivottavaa, että kuljettajat ja yritykset mieltäisivät ajo- ja lepoaikasäädökset yhtenä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä, sillä mm. kuljettajan hyvä vireystaso on erittäin tärkeää ammattiliikenteen turvallisuudelle”, toteaa Trafin johtava asiantuntija Ari Herrala: ”Tärkeintä liikenteen turvallisuudelle ovat toimivat, turvallisuutta tukevat käytännöt, joita yritykset ja kuljettajat noudattavat, ja näitä vastuullisia toimintatapoja pyritään tukemaan ja tarvittaessa varmistamaan lainsäädännöllä.”

Selvityksen mukaan sekä kuljettajat että kuljetusyritykset kaipasivat ajo- ja lepoaikasäädöksiin lisää joustoa. Nykyiset lepoajat koettiin riittävän pitkiksi. ”Tiestön kunnon heikkenemisen, tiestön talvihoidon riittämättömän tason sekä pysäköinti- ja taukopaikkojen vähäisyyden koetaan kuitenkin osaltaan vaikeuttavan ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista,” toteaa yksikön päällikkö Jarmo Joutsensaari Liikennevirastosta.

Kuljetusala osallistui laajasti kyselyyn

Tutkimuksessa selvitettiin ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, kuljetusten kustannuksiin, kilpailukykyyn, energiatehokkuuteen ja logistiikkaan sekä kuljettajan työoloihin, koulutustarpeisiin ja ammatin houkuttelevuuteen. Samassa yhteydessä selvitettiin säädösten valvontaan ja lisäjoustotarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Ammattikuljettajille ja tieliikenteen tavarakuljetuksissa toimiville yrityksille suunnattuihin internetkyselyihin saatiin yli 3000 vastausta.

Ajo- ja lepoaikasäädösten vaikutukset -tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Trafin sivuilta osoitteesta www.trafi.fi/julkaisut2013 ja sen ovat toteuttaneet yhteistyössä Sito ja Työterveyslaitos.
 


reaktionapit