null
null Ajankohtaista meriliikenteenohjauksesta

Ajankohtaista meriliikenteenohjauksesta

Julkaistu 25.10.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston meriliikenteenohjauksen tuorein asiakas- ja sidosryhmäkysely järjestettiin 18.6.–19.8.2018. Kiitämme lämpimästi kaikista saamistamme vastauksista, joita tuli yhteensä 81.

Kysely oli meriliikenteenohjauksen kolmas samalla kysymyspatteristolla laadittu kysely. Edelliset kyselyt toteutettiin 2015 ja 2012. Näiden kolmen kyselyn perusteella voidaan yleisesti todeta, että VTS:n, Helsinki Trafficin (GOFREP) ja Turku Radion asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys saamaansa palveluun on parantunut hienoisesti kerta kerralta.

Saamiemme palautteiden perusteella meriliikenteenohjauksen internet-sivuja kehitetään heti vuodenvaihteen jälkeen, kun alusliikennepalvelun tuottaminen on siirtynyt liikenteenohjauskonsernin vastuulle.

Liikennevirasto järjesti vapaaehtoisen kokeilun englannin kielen käytöstä ensisijaisena VTS-kielenä Suomen rannikon VTS-alueilla 1.10.2015–30.9.2017. Kokeilun aikana tehtiin kaksi asiakaskyselyä, joilla kartoitettiin mielipiteitä ja kokemuksia englannin kielen käytöstä. Ensimmäinen kysely järjestettiin 4.5.–15.6.2016. Vastauksia siihen saatiin 220, joista 47,3 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että englannin kielen käyttö ensisijaisena VTS-kielenä oli koettu hyväksi.

Toinen kysely järjestettiin 5.6.–20.8.2017. Se lähetettiin laajemmalle vastaanottajajoukolle ja vastauksia saatiin yhteensä 462. Väittämään ”Pidättekö englannin kielen käyttöä ensisijaisena VTS-kielenä hyvänä?” vastasi täysin tai osittain samaa mieltä 66,4 % kysymykseen vastanneista. Liikennevirasto antoi hiljattain suosituksen englannin kielen käytöstä ensisijaisena VTS-kielenä rannikon VTS-alueilla.

Suomen tasavallan presidentti allekirjoitti kesällä 2018 lait, joiden myötä Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään. Siten nykyisestä Liikenneviraston meriosastosta tulee Vessel Traffic Services Finland Oy 1.1.2019 alkaen. Asiakkaalle tämän yhtiöittämisen ei pitäisi näkyä muutoin kuin Liikenneviraston logojen muuttumisena uusiksi julkaisuissa ja nettisivuilla. Muutos pyritään hoitamaan niin, että esim. puhelinnumerot keskuksiin säilyvät entisellään.

Muutoksella tavoitellaan joustavuutta ja ketteryyttä liikenteenohjaustoiminnassa sekä erityisesti liikenteenohjaukseen liittyvän tiedon ympärille syntyvien palvelumarkkinoiden kehittymistä. Tulevassa liikenteenohjauskonsernissa (Traffic Management Finland Group) on mukana kaikkien neljän liikennemuodon (tie-, rata-, vesi- ja ilmaliikenne) liikenteenohjauksen ja hallinnan palvelut tuottavat tytäryhtiöt. Yhtiöittämisen etenemisestä tullaan tiedottamaan asiakkaille erikseen lähempänä yhtiön aloittamispäivää.

Lisätietoja

Esa Sirkiä
puh: +358 29 534 3344
Esa.Sirkia(at)liikennevirasto.fi 

Sari Talja
puh: +358 29 534 3278
Sari.Talja(at)liikennevirasto.fi