Takaisin

Äänekosken seudun liikenneyhteyksien parantaminen käyntiin vauhdilla

Äänekosken seudun liikenneyhteyksien parantaminen käyntiin vauhdilla

Julkaistu 27.8.2015

Liikenneviraston Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke alueen liikenneyhteyksien kehittämiseksi on käynnistynyt. Läheinen yhteistyö ja avoimuus Metsä Fibren biotuotetehdashankkeen kanssa on mahdollistanut Liikenneviraston hankkeen tavallista nopeamman liikkeellelähdön.

Liikenneviraston hankkeessa rakennettavat entistä paremmat, laadukkaat tie- ja ratayhteydet vastaavat Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Samalla ne varmistavat Äänekosken uuden biotuotetehtaan toimintaedellytykset ja vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Liikenneviraston hanke käynnistyi erittäin nopeassa aikataulussa sen jälkeen, kun päätös uuden biotuotetehtaan rakentamisesta oli tehty.

”Avoimuus ja tiiviit keskusteluyhteydet Metsä Fibren ja Liikenneviraston välillä ovat olleet avainasemassa siinä, että hanke on saatu näin rivakasti käyntiin”, toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Hyvän yhteistyön ansiosta Liikennevirasto pystyy ottamaan huomioon biotuotetehtaan rakennusvaiheen vaatimat kuljetustarpeet omissa suunnitelmissaan ja toimenpiteissään.

Avoimuus ulottuu myös mittavaan osaamisen jakamiseen. Esimerkiksi Liikenneviraston syvällinen rataliikenteen osaaminen on ollut biotuotetehdashankkeen hyödynnettävissä tehtaan yksityisraiteiden parantamisessa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös kunnan ja alueen muun elinkeinoelämän kanssa.

"Biotuotetehdashanke ja sen mukanaan tuomat panostukset lähialueen liikennejärjestelmään ovat merkittäviä. Ne osoittavat päätöksentekijöiden halua varmistaa metsiä hyödyntävän teollisuuden toimintaedellytykset Suomessa pitkäjänteisesti", sanoo johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Ratakuljetusten määrä kasvaa merkittävästi, kun biotuotetehdas aloittaa toimintansa. Kuljetukset suuntautuvat Vuosaaren satamaan Helsinkiin. Raideliikenteen lisääntyvien kuljetusten kannalta kriittisin osuus on Jyväskylä - Äänekoski -väli, jota peruskorjataan ja sähköistetään koko 47 kilometrin matkalta. Tampere - Jyväskylä -välillä tehdään pistemäisiä korjauksia, kuten kapasiteetin lisääminen Tampere - Orivesi -välillä ja tunnelikorjaus Jämsänkoski - Jyväskylä -välillä.

”Ratatöiden osalta olemme edenneet urakoitsijan valintaan, mikä saadaan päätökseen elokuun aikana. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen sisällön hiominen yhdessä urakoitsijan kanssa ajoittuu loppusyksyyn, ja varsinaisiin töihin pääsemme ensi vuoden alussa”, kertoo hankkeen rataosuuksien projektipäällikkö Mikko Heiskanen Liikennevirastosta.

Ratatyöt valmistuvat samaan aikaan biotuotetehtaan käynnistymisen kanssa.
Liikennemäärien lisääntymisen vuoksi hankkeessa kehitetään myös muun muassa valtatie 4:n sujuvuutta ja turvallisuutta. Välillä Myllyntaus - Äänekosken keskustan liittymä tie muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 -kaistaiseksi, ja muilla hankkeeseen sisältyvillä osuuksilla keskikaiteellisiksi 1 + 2 - ja 1 + 1 -kaistaiseksi tieksi.

”Hankkeessa tehdään myös eritasoliittymät Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen nykyisen valtatien itäpuolelle ja Äänekosken eritasoliittymä Kotakennääntien ja Äänekoskentien väliin nykyisen valtatien länsipuolelle. Parantaminen valtatie 4:llä käynnistyy vuonna 2016 Huutomäen eritasoliittymän ja siihen kytkeytyvien liikennejärjestelyjen rakentamisella”, kertoo projektijohtaja Ari Mäkelä Liikennevirastosta.

Liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä tehdään myös Äänekosken taajamassa, jossa muun muassa muutetaan Viiskulman liittymä (2016) sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä (2017) kiertoliittymiksi.

Raskaan liikenteen lisääntyminen edellyttää myös alemman tieverkon parantamista, kuten vahvistamista ja kuivatuksen parantamista. Parantaminen on jo käynnistynyt maanteiden 627 ja 633 päällystystöillä, ja myös kantatie 69:llä tehdään päällystystöitä vielä kuluvana vuonna. Tänä vuonna tehdään myös suunnitelmat teiden 627 ja 633 huonokuntoisten osuuksien parantamisesta muun muassa kantavuuden kehittämiseksi. Suunniteltavat parannustyöt toteutetaan vuosina 2016 ja 2017.


reaktionapit