null
null 8.7.2014: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehanke etenee aikataulussa

8.7.2014: E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehanke etenee aikataulussa

Julkaistu 27.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke on tarjousvaiheessa. Liikennevirasto on käynyt kesäkuussa ensimmäiset neuvottelut tarjoajien kanssa. Myös tiesuunnitelman hyväksyminen etenee aikataulun mukaisesti.

Tavoitteena on allekirjoittaa 20 vuoden pituinen palvelusopimus parhaan tarjoajan kanssa kesällä 2015. Palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Mukana olevat tarjoajat ovat Konsortio MY, Projektiyhtiö Destia–Lemminkäinen ja Tieyhtiö HAVA.

Kaikissa kokoonpanoissa on mukana myös ulkomaalaisia osapuolia. Konsortio MY:hyn kuuluvat YIT Rakennus Oy ja Meridiam Infrastructure Finance II S.à.r.l, projektiyhtiö Destia–Lemminkäiseen Destia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja 3i Investments PLC ja tieyhtiö HAVAan HOCHTIEF PPP Solutions GmpH, Graniittirakennus Kallio Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy.

– Olemme tavanneet jokaisen tarjoajan kahdenkeskisesti. Saimme hyvää palautetta ja olemme tehneet kommenttien pohjalta muutoksia hankkeen dokumentteihin, kertoo projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Tarjoajat tekevät kesän ajan suunnittelutyötä. Syyskuussa heidät tavataan toisen kerran.

– Seuraavissa neuvotteluissa käsitellään sopimus- ja rahoitusasioita sekä vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, Westermark avaa.

Kolmannet neuvottelut käydään lokakuussa. Lopullinen tarjouspyyntö jätetään valituille tarjoajille marraskuussa.

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke on arvoltaan lähivuosien suurimpia väylähankkeita (660 M€). Liikennevirasto kilpailuttaa kokonaispalvelun elinkaarimallilla (PPP, Public Private Partnership).

Rakennustyöt alkavat vuonna 2015

Rakennettava tieosuus on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Liikennevirasto pääsee aloittamaan valmistelevat työt maastossa jo tämän vuoden marraskuussa, hieman suunniteltua aikaisemmin. Moottoritien rakennus aloitetaan näillä näkymin aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2015.

Uusi 32 kilometrin pituinen moottoritie rakennetaan nykyisen valtatie 7:n pohjoispuolelle. Tieosuudelle rakennetaan muun muassa 250 metrin pituinen moottoritietunneli, 37 siltapaikkaa ja 7 kilometriä melusuojauksia. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalueen rakentaminen. Myös nykyisiä kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja rakennetaan lisää erityisesti rinnakkaistieksi jäävän vanhan valtatien varteen.

Tien arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis liikenteelle vuoden 2018 loppuun mennessä.