Hyppää sisältöön

5 kysymystä hankearvioinnin uusista ohjeista

Julkaistu 11.3.2021

Väylävirasto päivitti hankearvioinnin yleisohjeen sekä väylämuotokohtaiset arviointiohjeet joulukuussa 2020. Mikä muuttui ja miksi? Ja mihin hankearviointeja ylipäätänsä tarvitaan? Tämä juttu tarjoaa vastauksia.

Kuvituskuva työmaasta.

1. Miksi hankkeiden arvioiminen on tärkeää?

Maailma on täynnä vaihtoehtoja ja rajallisten julkisten varojen käyttökohteita. Sama totuus pätee myös liikenneväylien rakentamiseen: suunnitelmia on aina enemmän kuin rahaa niiden toteuttamiseen. Hankearvioinnilla varmistetaan parhaiden hankevaihtoehtojen eteneminen suunnittelussa.

”Hankearvioinnit tukevat ennen kaikkea päätöksentekoa. Niiden avulla on helpompi erottaa jyvät akanoista ja lopulta tehdä päätöksiä siitä, mitä hankkeita kannattaa rahoittaa ja rakentaa”, kertoo liikennetalouden asiantuntija Taneli Antikainen Väylävirastosta.

2. Hankearvioinnin ohjeita päivitettiin viime vuoden loppupuolella. Mikä muuttui?

Hankearvioinnin yleisohjetta oli päivitetty viimeksi vuonna 2011. Vaikka perusasiat eivät ole kymmenessä vuodessa muuttuneet, päivitys oli tarpeen uuden tutkimustiedon ja markkinoiden muutosten takia.

”Liikennetalouden tutkimuksia tehdään paljon esimerkiksi Ruotsissa. Näissä tutkimuksissa on selvinnyt muun muassa, että melun haittavaikutukset ovat suurempia kuin aikaisemmin on luultu. Myös onnettomuuksien kustannukset ovat muuttuneet pohjautuen tuoreeseen kotimaiseen tutkimukseen. Sovellamme tällaista uutta tutkimustietoa arvioinneissa”, Antikainen sanoo.

Hankearvioinnin ohjeiden päivityksessä on huomioitu myös aikaisemmista hankkeista saadut opit. Liikenneväyläinvestoinneista tehdään jälkiarvioinnit, joiden pohjalta saadaan tietoa, miten hyvin esimerkiksi ennusteet kustannuksista tai hankkeen hyödyistä pitivät paikkansa. Liikenneväyläinvestointien jälkiarvioinnin päätarkoituksena on tuottaa tietoa hankearvioinnin sekä ennuste- ja arviointimenetelmien kehittämiseen.

3. Kuinka tarkkoja hankearviot ovat?

Hankearvioinnin tarkkuus on paljon kiinni siitä, mitä asiaa tarkastellaan. Nykyiset hankearviointimallit pystyvät tarkasti ennustamaan hankkeiden liikenteelliset vaikutukset. Enemmän epävarmuuksia liittyy varsinkin hankkeiden laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin. Tällaisia voivat olla muun muassa hankkeiden vaikutukset työmarkkinoihin tai yritysten tuottavuuteen.

”Kuvitellaan, että liikenteessä olisi jokin pullonkaula, joka vaikuttaisi merkittävästi ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Jos väyläinvestointi poistaa pullonkaulan, voikin käydä niin, että yhteiskunnan taloudellinen hyvinvointi kasvaa enemmän ja monipuolisemmin kuin kannattavuuslaskelmassa kerrottiin. Laajempien vaikutusten arviointi on kuitenkin vaikeaa”, Antikainen toteaa.

Lisäksi kansainvälinen tutkimus viittaa siihen, että näitä vaikutuksia ei juuri ole maissa joiden väyläverkot ovat jo kattavat ja laajat ja liikenne on sujuvaa, kuten voidaan sanoa olevan tilanne Suomessa. Silloin liikennehankkeet usein vain jakavat olemassa olevaa taloudellista toimintaa uudelleen. Eli liikennehankkeesta höytyvät alueet voittavat ja muut alueet häviävät. Valtakunnan tasolla nettovaikutus on pieni tai olematon.  Tämä koskee erityisesti pitkämatkaista liikennettä palvelevia hankkeita.

Myöskään muilta epävarmuustekijöiltä ei voida täysin välttyä. Arviot muun muassa investointikustannuksista tai liikenteen kehityksestä eivät voi olla täysin tarkkoja. Siksi arvioinneissa tehdään eri tekijöiden vaihteluväleihin perustuvia herkkyystarkasteluja.

4. Miten hankearviointia kehitetään jatkossa?

Jatkossa hankearvioinnin ohjeita on tarkoitus päivittää noin neljän vuoden välein. Päivitysvälin tiivistyminen liittyy valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

”Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa jokaisen hallituskauden alussa. Pyrimme samanlaiseen sykliin myös hankearvioinnin ohjeistuksen kanssa”, Antikainen toteaa.

Muitakin muutoksia on suunnitteilla. Tällä hetkellä arviointia tehdään vain kehittämishankkeille. Tulevaisuudessa myös korvaus- ja pienten parantamisinvestointien vaikutuksia voitaisiin arvioida.

”Varsinkin ratapuolella peruskorjaukset voivat olla todella kalliita. Siksi korjausten vaikutuksia ja kustannuksia olisi tärkeä pystyä arvioimaan vertailukelpoisesti. Teemme parhaillaan esimerkkilaskelmia ratojen peruskorjauksesta”, sanoo Antikainen.

5. Mistä saan lisätietoa hankearvioinnista?

Hankearvioinnista on paljon lisätietoa Väyläviraston verkkosivuilla. Löydät sivuilta esimerkiksi hankearvioinnin ohjeet.

Taneli Antikainen on kertomassa aiheesta myös Väylät ja Liikenne 2021 -tapahtumassa maanantaina 15.3. klo 13.00 – 13.30.

Lue lisää Väylät ja Liikenne -tapahtumasta.