null
null 5.12.2014: Vaalimaan tavaraliikennekeskus on valmis – ennakkovarauspalvelu käyttöön 15.12.2014

5.12.2014: Vaalimaan tavaraliikennekeskus on valmis – ennakkovarauspalvelu käyttöön 15.12.2014

Julkaistu 27.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vaalimaan tavaraliikennekeskus vihittiin käyttöön 2.12.2014. Tämän myötä merkittävä osa Vaalimaan raja-infran uudistamisesta saatiin valmiiksi. Työt jatkuvat henkilöliikenteelle tarkoitettujen uusien kenttien viimeistelemisellä. Uusien ajokaistojen on suunniteltu valmistuvan tammikuun 2015 aikana.

Palvelun toimintaperiaatteena on, että kaikki rajan ylittävien ajoneuvojen kuljettajat varaavat ajan rajanylitykselle etukäteen. Varauksen tekemällä kuljettaja saa tiedon siitä, minkä tunnin aikana hän pääsee todennäköisesti ylittämään rajan. Ajanvarauksia voi tehdä internetissä, puhelimitse tai erillisessä ajanvarauspisteessä rajanylityspaikan läheisyydessä. Jonoja ja tehtyjä ajanvarauksia hallinnoidaan teknisellä järjestelmällä. Palvelu on maksuton ja pakollinen kaikille, paitsi muutamille rajatuille ryhmille, kuten erikoisluvan saaneille rekoille.

Ennakkovarauspalvelu otetaan joulukuussa käyttöön tavaraliikenteelle ja tammikuussa 2015 myös henkilöliikenteelle. Palvelun tavoitteena on tasoittaa liikenteen määrää pidemmälle ajanjaksolle päivän mittaan, jotta rajanylityspaikalle ei syntyisi pitkiä jonoja edes ruuhka-aikoina. Järjestelmällä sujuvoitetaan liikennettä ja lisätään liikenneturvallisuutta. Rajan ylittävään liikennemäärään ei pyritä vaikuttamaan. 

Palvelu on pilottihanke Suomessa. Järjestelmän toimittaa GoSwift Suomi.  Noin vuoden pituisen koekäytön aikana selvitetään palvelun toimintaa ja vaikutuksia, minkä jälkeen tehdään päätös siitä, tuleeko järjestelystä pysyvä. Palautetta palvelun käyttäjiltä kerätään web-kyselyllä, ja kokemuksista raportoidaan Liikenne- ja viestintäministeriölle. Vastaava ennakkovarausjärjestelmä on käytössä Virossa Venäjän vastaisella rajalla, ja jonot rajanylitykseen ovat hävinneet lähes kokonaan.