Takaisin

18.4.2013 Markkinaoikeus keskeytti lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun hankinnan

18.4.2013 Markkinaoikeus keskeytti lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun hankinnan

Julkaistu 19.4.2013

Lippu- ja maksujärjestelmä-hankkeessa on parhaillaan käynnissä julkisen hankinnan periaatteiden mukaisesti toteutettava järjestelmäpalveluhankinta, jonka markkinaoikeus on 4.4.2013 ja 18.4.2013 päätöksillään väliaikaisesti keskeyttänyt. Syynä oli Matkahuolto Oy:n markkinaoikeudelle tekemä valitus, joka koski päätöstä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän hankintaneuvotteluihin valituista toimittajista. Markkinaoikeus on antamillaan välipäätöksillä kieltänyt Liikennevirastoa jatkamasta hankintamenettelyä, kunnes Matkahuollon valitus on käsitelty. Tämä on valitustapauksissa markkinaoikeuden normaali käytäntö.

Järjestelmäpalveluhankintaan liittyvästä toimenpidekiellosta huolimatta Liikennevirasto korostaa, että hallitusohjelmasta ja liikennepoliittisesta selonteosta johdetut joukkoliikennejärjestelmän kehittämistavoitteet eivät ole muuttuneet. Lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toteuttaminen jatkuu, kun markkinaoikeus on käsitellyt Matkahuolto Oy:n valituksen. Keskeytymisen myötä on mahdollista, ettei järjestelmä ehdi kuitenkaan valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaan 1.7.2014 mennessä, jolloin kilpailutettu liikenne aloittaa liikennöinin.


reaktionapit