null
null 17.2.2015: Vaalimaan ennakkovarauspalvelu käytössä vain tavaraliikenteelle

17.2.2015: Vaalimaan ennakkovarauspalvelu käytössä vain tavaraliikenteelle

Julkaistu 27.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vaalimaan rajalla kokeilukäytössä oleva ennakkovarauspalvelu on suunnattu helmikuusta lähtien vain tavaraliikenteelle. Henkilöliikenteen ennakkovarauspalvelusta on luovuttu, koska rajan ylittävän henkilöliikenteen määrä on ollut vuoden 2015 alussa vähäinen. Palvelu otetaan uudelleen käyttöön, jos henkilöliikenteestä alkaa muodostua jonoja rajalle.

Ennakkovarauspalvelun toimintaperiaatteena on, että kaikki tavaraliikennettä rajan yli kuljettavien ajoneuvojen kuljettajat varaavat ajan rajanylitykselle etukäteen. Varauksen tekemällä kuljettaja saa tiedon siitä, minkä tunnin aikana hän pääsee todennäköisesti ylittämään rajan. Jonoja ja tehtyjä ajanvarauksia hallinnoidaan teknisellä järjestelmällä. Palvelu on maksuton ja pakollinen kaikelle tavaraliikenteelle, paitsi muutamille rajatuille ryhmille, kuten erikoisluvan saaneille rekoille.

Palvelun tavoitteena on tasoittaa liikenteen määrää pidemmälle ajanjaksolle päivän mittaan, jotta rajanylityspaikalle ei syntyisi pitkiä jonoja edes ruuhka-aikoina. Järjestelmällä sujuvoitetaan liikennettä ja lisätään liikenneturvallisuutta. Rajan ylittävään liikennemäärään ei pyritä vaikuttamaan.