Tilastolainsäädäntö

Alla on lueteltu keskeisiä liikennetilastoihin liittyvät säädöksiä. Linkit vievät joko oikeusministeriön ylläpitämään Finlexiin tai EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-LEX-tietokantaan.

Tilastolaki 280/2004

http://www.finlex.fi

EY:n tilastolaki - Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:223/2009 Euroopan tilastoista

http://eur-lex.europa.eu

Alusliikennepalvelulaki 623/2005

http://www.finlex.fi  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/42/EY tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista

http://eur-lex.europa.eu

Rautatielaki 304/2011

http://www.finlex.fi

EU:n rautateiden tilastoasetus 91/2003

http://eur-lex.europa.eu