Muita liikennetutkimuksia

Muita julkaisuja

Henkilöliikennetutkimusten tulosten kansainvälistä vertailua

SHANTI-projekti: Survey Harmonisation with New Technologies Improvement - Henkilöliikennetutkimusten harmonisointi Euroopassa (loppuraportti vuodelta 2013)

Post-harmonised European National Travel Surveys: Joitakin päätuloksia ja käyttöesimerkkejä SHANTIn harmonisoidusta aineistosta. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University 2013.

OPTIMISM-projekti: optimising passenger transport systems; erityisesti Work Package 2: Harmonisation of national travel statistics in Europe (WP2-raportit Analysis of National Travel Statistics in Europe ja Harmonisation of national travel statistics in Europe vuodelta 2013)

Travel/Mobility surveys: Some key findings. International Transport Forum Statistical Paper No. 2/2011

Vanhempia hyödyllisiä yhteenvetoja 

Passenger mobility in Europe. Eurostat. Statistics in focus. Transport 87/2007

Matkustamiseen käytetystä ajasta löytyy tietoa myös ajankäyttötutkimuksista, esim. Comparable time use statistics. National tables from 10 European countries. Eurostat & European Communities 2005 (uudempaa vertailua ei saatavilla)

The Swiss Microcensus 2005: An International Comparison on Travel Behaviour.

Ulkomaisia henkilöliikennetutkimuksia vuoden 2000 jälkeen

   
Tanska
  
TU Transportvaneundersøgelsen  
DTU Transport
 
Ruotsi
 

RVU 2011-2016

Den nationella resvaneundersökningen
Statistiska Centralbyrån. Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
 
Iso-Britannia
 
NTS National Travel Survey
National Statistics. Department for Transport (DfT). 
 
Havainnollisia faktakortteja
NTS factsheets
 
Irlanti
 
CSO National Travel Survey 2016
Central Statistics Office.
 
Norja
 

RVU 2009
RVU 2013-2014

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen
Transportøkonomisk institutt (TOI)
 
2013/14 Norwegian Travel Survey - key results 
 
2009 Norwegian Travel Survey - key results 
 
Hollanti OVG 1985-2003,
MON 2004-2009,
OViN 2010-,
(MPN 2013-?)
Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

[Samaan aikaan OViN:n rinnalla paneelitutkimus Mobiliteitspanel Nederland (MPN) hollanniksi / englanniksi, lisäksi ks. englanniksi kuvaus ja artikkeli]  
 
Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)
Esittely: MON the Dutch Travel Survey
 
Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 
Saksa
 
KONTIV,
MiD 2002,
MiD 2008,
MiD 2016
Mobilität in Deutschland (MiD) (ks. myös esittely)
infas, Berlin. DIW, Bonn. German Ministry for Transport, Building and Housing
 
Datalouhimo 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

[Paneelitutkimus Deutsches Mobilitätspanel (MOP), esittely ja aineistot]
 
Sveitsi
 
  Mobilität in der Schweiz

Mobilität 2010
Federal Office for Spatial Development (ARE)
 
USA
 
NHTS National Household Travel Survey 2017
Federal Highway Administration (FHWA)   
 
Australia
 
  Osavaltion laajuisia tutkimuksia, mm.  Osavaltioiden liikenneviranomaiset
 
Uusi-Seelanti
 
HTS The New Zealand Household Travel Survey
Ministry of Transport  
 
Jatkuva tutkimus vuodesta 2015 alkaen uusilla menetelmillä (GPS-laittein ja internetlomakkein) 
 
Jatkuva tutkimus vuosina 2003-2014 perinteisin menetelmin (henkilökohtainen haastattelu)
 

Liikennetutkimusten tiedonkeruumenetelmiä koskevia selvityksiä

Raportit:

New Ways of Collecting Individual Travel Information. 2017, Ruotsi. Vertailu uusien menetelmien eroista perinteisiin menetelmiin.

Detailed Mapping of Tools and Applications for Travel Surveys, 2017, Ruotsi. Kartoitus työkaluista ja sovelluksista liikennetutkimuksia varten.

The Potential of Smartphone Data for National Travel Surveys. 2017, Sveitsi. Älypuhelinten datan hyödyntäminen kansallisissa liikennetutkimuksissa. Lisäksi esityskalvot.

Exploratory Study of Alternative Trip Data Collection Methods. 2017. Alankomaat. Erilaisten tiedonkeruumenetelmien vertailu.

National Travel Survey developments. Iso-Britannia. 2016-2017, useita tutkimuksia tiedonkeruumenetelmistä sekä käyttäjäkokemuksista.

Applying mobile phone data to travel behaviour research: A literature review. 2018. Kirjallisuuskatsaus matkapuhelinten paikkatietojen hyödyntämisestä.

Muita linkkejä:

Trafikanalysin (Ruotsin liikennetilastoviranomainen) julkaisut: nettisivu (ruotsiksi) ja kalvoesitys (ruotsiksi).