2019

25.9.2019

 • Poistettu aineisto:  Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten aluejako
 • Lataus- ja katselupalvelun Oskari-versiopäivitys 1.50

2018

24.10.2018

Muutoksia WMS ja WFS -rajapinnoissa:

 • /beta rajapinnat poistuvat käytöstä
 • /digiroad rajapinnat julkaistu

Uudet /digiroad -rajapinnat tarjoilevat yksittäisiä Digiroadin tietolajeja WMS ja WFS -rajapinnoissa. Digiroad-aineistot on nyt lisätty myös Tiedostolatauspalveluun.
 

18.10.2018

Muutos WMTS-palvelun karttatasoissa:

 • Karttataso Yleiskartat poistui
 • Uusia karttatasoja Yleiskartat 100k ja Yleiskartat 250k
   

5.6.2018

 • Latauspalvelun käyttöliittymä uudistui

Uusia rataverkon ominaisuuksia kuvaavia aineistoja julkaistu
 

2017

21.2.2017

 • Tierekisterin tiedot avattiin kokonaisuudessaan. Tässä yhteydessä aiemmin avattujen Tierekisteriaineistojen rakenne hieman muuttui ja täydentyi. Lisäksi aineistojen tekniset nimet muuttuivat. Lue lisää tierekisteriaineistoista.
 • Aiemmin Tierekisteristä avatut aineistot säilyvät vanhoilla nimillään ja rakenteellaan tarjolla uusien aineistojen rinnalla lyhyen siirtymäkauden (n. 1 kk) ajan.

Merikartta-aineistojen tietosisältöä laajennettiin julkaisemalla kohteille enemmän ominaisuustietoja. 


2016

21.12.2016

 • Latauspalveluun ja rajapintoihin julkaistiin uusia Inspire-direktiivin mukaisia Transport Networks aineistoja. Aineistoja ja rajapintoja tullaan kehittämään edelleen vuoden 2017 aikana.
   

13.9.2016

 • Uusia aineistoja
  • Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten aluejako
  • Vallu-järjestelmän linja-autoreitit
 • Kaikille aineistoille (pl. Digiroad) on lisätty kohdekohtainen ominaisuustietokenttä "IRROTUS_PVM", joka kertoo milloin kyseinen kohde on julkaistu rajapinnoissa ja latauspalvelussa.
 • Palvelun teknisen alustan elinkaaripäivitys
   

28.6.2016

 • Rasteriaineistoja tarjoava WMTS-karttakuvapalvelu avautui. 
   

13.4.2016

 • WFS-rajapinta tunnistaa karttatason geometriatyypeiksi nyt myös MultiSurface ja MultiLine
 • GetFeatureInfo-kyselyn html-vastauksen muotoa on siistitty
   

1.3.2016

 • Vesiväylärekisterin tiedot avautuivat. Vesiväylärekisteristä avattiin seuraavat tiedot, jotka korvaavat aiemmin merikartta-aineistosta avatut vesiväylätiedot.
  • Turvalaitteet
  • Loistot
  • Valosektorit
  • Päivätunnukset
  • Tutkamajakat
  • Taululinjat
  • Navigointilinjat
  • Väylät
  • Väyläalueet
  • Läjitysalueet
  • Ruoppausalueet
  • Vesiliikennemerkit

Uudistuvien aineistojen maantieteellinen ja tietosisällöllinen kattavuus on aiempaa huomattavasti laajempi. Vesiväylärekisteristä avattujen aineistojen tietosisällön kuvaus löytyy täältä.

 • Autentikointi poistuu Merikartoitusaineiston lisenssillä aineistoja tarjoavista "rajoitettu" rajapinnoista:
  • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wms
  • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wfs

Em. rajapintojen lisenssi säilyy ennallaan.

 • WFS-rajapinta palauttaa karttatason geometriatyypin aiempaa täsmällisemmin.
 • Palvelussa julkaistaan kaksi uutta Digiroad-aineistosta johdettua karttatasoa:
  • Toiminnallinen luokka
  • Hallinnollinen luokka
 • Rata-aineistojen (rataverkko, tasoristeykset ja liikennepaikat) tietosisältöä on selkeytetty
 • Kunta-, maakunta- ja elyrajat päivittyvät

2015

20.10.2015

Joukkoliikenteen pysäkit -aineiston tietomalli on täsmennetty vastaamaan Digiroad-tietomallia.
 

14.9.2015

Liikenneviraston tiedostolatauspalvelu uudistui 14.9.2015. Merkittävimmät muutokset ovat:

 • Palvelussa käytettävät rajausaineistot on päivitetty vuoden 2015 kuntajaon mukaiseksi. Lisäksi aluerajaukset kattavat nyt myös merialueet.
 • Uutena aineiston rajausvaihtoehtoina on otettu käyttöön UTM50, UTM100 ja UTM200 lehtijaot
 • Palvelun palauttamien shape-tiedostojen nimeämistä on selkeytetty
 • Käyttöliittymään toteutettiin pieniä parannuksia
 • Lisäksi toteutettiin useita parannuksia taustajärjestelmään
   

13.3.2015

Liikenneviraston tiedostolatauspalvelu sekä WMS ja WFS rajapinnat uudistuivat 13.3.2015. Merkittävimmät muutokset ovat:

 • WMS ja WFS -rajapintojen osoitteet muuttuivat
 • Palvelussa otettiin käyttöön Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa
 • Palveluun tuotiin uusia aineistoja, mm. uuden tietomallin mukaista Digiroad-aineistoa beta-versiona
 • Käyttöliittymä on toteutettu myös ruotsin- ja englanninkielisinä versioina
 • Latauspalvelun käyttöliittymään on tehty useita pieniä parannuksia
   

Vanhat rajapinnat poistuvat käytöstä

 Uusien rajapintojen tullessa käyttöön, alla mainitut aiemmin käytössä olleet rajapinnat poistuivat käytöstä:

 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/maaliikenne/wms
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne/wms
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/maaliikenne_avoin/wfs
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne_avoin/wfs
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne_rajoitettu/wfs