Hyppää sisältöön

2020

16.11.2020
Lataus- ja katselupalveluunTämä on ulkoinen linkki ja avoimiin rajapintoihin on lisätty 28 kpl uutta ratatietoaineistoa geoteknisistä kohteista, päällysrakenteista, rataverkon palveluista, hallinnollisista tiedoista ja liikkuvan kaluston valvontalaitteista.


21.10.2020

Kanavien sulut ja yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajaukset on nyt lisätty INSPIRE-aineistoihin Lataus- ja katselupalvelussa Tämä on ulkoinen linkkisekä julkaistu avoimina rajapintoina


9.10.2020
Viitekehysmuuntimesta on julkaistu uusi versio. Vanha viitekehysmuunnin on vielä käytössä uuden rinnalla jonkin aikaa. Lisätietoja avointen rajapintojen kautta

5.10.2020
Moniraiteinen ratalinja-aineisto on nyt julkaistu avoimena datana Lataus- ja katselupalvelunTämä on ulkoinen linkki sekä avointen rajapintojen kautta.

28.8.2020
Hanke- ja suunnitelmatiedot löytyvät nyt avoimena datana Lataus- ja katselupalvelunTämä on ulkoinen linkki sekä avointen rajapintojen kautta. Julkaistuna löytyvät
sekä tiedot käynnissä olevista hankkeista että suunnittelukohteista.

13.7.2020
Joukkoliikenteen linjaukset "Vallu järjestelmän linja-autoreitit" -taso on poistettu Lataus- ja katselupalvelusta. ´Aineiston ylläpidosta vastaa nykyisin Traficom ja aineisto on ladattavissa täältä: http://developer.matka.fi/pages/en/vallu-data.phpTämä on ulkoinen linkki

1.7.2020
Ratainfratiedon hallintajärjestelmän tietovarastosta Ratkosta on julkaistu ensimmäiset omaisuuslajit avoimena datana. Radan merkki ja Tasoristeys sekä tasoristeysten alitasot Varoituslaitos, Merkki ja Kansi löytyvät nyt Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapinnoista.

29.6.2020
Suomen liikennemerkit on julkaistu avoimena QGIS-kuvakirjastona (SVG-vektorikuvina) GitHubissaTämä on ulkoinen linkki (huom BETA-versio). Kokoelmissa ovat aiemmat ja uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 voimaantulleet merkit sekä näiden visualisoinnissa QGIS:ssä auttava prosessointiskripti. Liikennemerkit on nimetty ne yksilöivällä koodilla: tarkempaa tietoa kustakin merkistä saa Väyläviraston verkkosivuilta.

8.6.2020
INSPIRE-tietotuotteet on päivitetty. Liikenneverkot-tietotuote löytyy Lataus- ja katselupalvelustaTämä on ulkoinen linkki sekä rajapintoina. Kanavien sulut ja rajoitusalueet ovat työn alla.

28.5.2020
Lataus- ja Katselupalvelun Tasoristeykset-tason kentät ”HUOMAUTUS”,”KANSILISAT” ja ”VARLAHUOM” on tyhjennetty.

Lataus- ja Katselupalveluun Ratapurkista tulevat Ratatiedot-teeman aineistot eivät enää päivity, mutta pysyvät toistaiseksi tarjolla. Työn alla on parhaillaan lisätä ratatietoja Ratko:sta. Täältä pääset lukemaan lisää Raid-e -hankkeesta, jossa kehitetään rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmää, jossa Ratko toimii ratakohteiden hallinnan tietovarastona.

19.5.2020
Avoimen datan verkkosivuja uudistettu. Yhdistetty mm. paikkatiedot-sivu avoimen datan sivun yhteyteen ja käyty sisältö läpi. Rajapintoihin liittyvä tieto löytyy nykyisin RajapinnatTämä on ulkoinen linkki alta.

16.4.2020
Poistetaan merikartoituksen aineistoja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on eriyttänyt Väyläviraston paikkatietopalveluista sen vastuulla olevat merikartoituksen katselu- ja latauspalvelut.
Uudet osoitteet ja rajapintakutsut ovat muotoa:
https://julkinen.traficom.fi/oskari/Tämä on ulkoinen linkki
https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilitiesTämä on ulkoinen linkki

Syvyysmittausaineistojen tiedostopaketit ovat edelleen ladattavissa Väyläviraston aineistovälitysalustanTämä on ulkoinen linkki kautta.

Palvelut löytyvät jatkossa myös kansallisesta paikkatietoikkunasta ja metatiedot vastaavasti paikkatietohakemistosta. Siirtymäkauden aikana tiedoissa voi esiintyä joitain epätäsmällisyyksiä.

Lisätietoa merikartoituksen paikkatietopalveluista löytyy Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta:
https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistotTämä on ulkoinen linkki

Mahdolliset kyselyt pyydämme osoittamaan sähköpostiin:  [email protected]Tämä on ulkoinen linkki
 

 

2019

25.9.2019

 • Poistettu aineisto:  Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten aluejako
 • Lataus- ja katselupalvelun Oskari-versiopäivitys 1.50

2018

24.10.2018

Muutoksia WMS ja WFS -rajapinnoissa:

 • /beta rajapinnat poistuvat käytöstä
 • /digiroad rajapinnat julkaistu

Uudet /digiroad -rajapinnat tarjoilevat yksittäisiä Digiroadin tietolajeja WMS ja WFS -rajapinnoissa. Digiroad-aineistot on nyt lisätty myös Tiedostolatauspalveluun.
 

18.10.2018

Muutos WMTS-palvelun karttatasoissa:

 • Karttataso Yleiskartat poistui
 • Uusia karttatasoja Yleiskartat 100k ja Yleiskartat 250k
   

5.6.2018

 • Latauspalvelun käyttöliittymä uudistui

Uusia rataverkon ominaisuuksia kuvaavia aineistoja julkaistu
 

2017

21.2.2017

 • Tierekisterin tiedot avattiin kokonaisuudessaan. Tässä yhteydessä aiemmin avattujen Tierekisteriaineistojen rakenne hieman muuttui ja täydentyi. Lisäksi aineistojen tekniset nimet muuttuivat. Lue lisää tierekisteriaineistoista.
 • Aiemmin Tierekisteristä avatut aineistot säilyvät vanhoilla nimillään ja rakenteellaan tarjolla uusien aineistojen rinnalla lyhyen siirtymäkauden (n. 1 kk) ajan.

Merikartta-aineistojen tietosisältöä laajennettiin julkaisemalla kohteille enemmän ominaisuustietoja. 


2016

21.12.2016

 • Latauspalveluun ja rajapintoihin julkaistiin uusia Inspire-direktiivin mukaisia Transport Networks aineistoja. Aineistoja ja rajapintoja tullaan kehittämään edelleen vuoden 2017 aikana.
   

13.9.2016

 • Uusia aineistoja
  • Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten aluejako
  • Vallu-järjestelmän linja-autoreitit
 • Kaikille aineistoille (pl. Digiroad) on lisätty kohdekohtainen ominaisuustietokenttä "IRROTUS_PVM", joka kertoo milloin kyseinen kohde on julkaistu rajapinnoissa ja latauspalvelussa.
 • Palvelun teknisen alustan elinkaaripäivitys
   

28.6.2016

 • Rasteriaineistoja tarjoava WMTS-karttakuvapalvelu avautui. 
   

13.4.2016

 • WFS-rajapinta tunnistaa karttatason geometriatyypeiksi nyt myös MultiSurface ja MultiLine
 • GetFeatureInfo-kyselyn html-vastauksen muotoa on siistitty
   

1.3.2016

 • Vesiväylärekisterin tiedot avautuivat. Vesiväylärekisteristä avattiin seuraavat tiedot, jotka korvaavat aiemmin merikartta-aineistosta avatut vesiväylätiedot.
  • Turvalaitteet
  • Loistot
  • Valosektorit
  • Päivätunnukset
  • Tutkamajakat
  • Taululinjat
  • Navigointilinjat
  • Väylät
  • Väyläalueet
  • Läjitysalueet
  • Ruoppausalueet
  • Vesiliikennemerkit

Uudistuvien aineistojen maantieteellinen ja tietosisällöllinen kattavuus on aiempaa huomattavasti laajempi. Vesiväylärekisteristä avattujen aineistojen tietosisällön kuvaus löytyy täältä.

 • Autentikointi poistuu Merikartoitusaineiston lisenssillä aineistoja tarjoavista "rajoitettu" rajapinnoista:
  • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wms
  • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wfs

Em. rajapintojen lisenssi säilyy ennallaan.

 • WFS-rajapinta palauttaa karttatason geometriatyypin aiempaa täsmällisemmin.
 • Palvelussa julkaistaan kaksi uutta Digiroad-aineistosta johdettua karttatasoa:
  • Toiminnallinen luokka
  • Hallinnollinen luokka
 • Rata-aineistojen (rataverkko, tasoristeykset ja liikennepaikat) tietosisältöä on selkeytetty
 • Kunta-, maakunta- ja elyrajat päivittyvät

2015

20.10.2015

Joukkoliikenteen pysäkit -aineiston tietomalli on täsmennetty vastaamaan Digiroad-tietomallia.
 

14.9.2015

Liikenneviraston tiedostolatauspalvelu uudistui 14.9.2015. Merkittävimmät muutokset ovat:

 • Palvelussa käytettävät rajausaineistot on päivitetty vuoden 2015 kuntajaon mukaiseksi. Lisäksi aluerajaukset kattavat nyt myös merialueet.
 • Uutena aineiston rajausvaihtoehtoina on otettu käyttöön UTM50, UTM100 ja UTM200 lehtijaot
 • Palvelun palauttamien shape-tiedostojen nimeämistä on selkeytetty
 • Käyttöliittymään toteutettiin pieniä parannuksia
 • Lisäksi toteutettiin useita parannuksia taustajärjestelmään
   

13.3.2015

Liikenneviraston tiedostolatauspalvelu sekä WMS ja WFS rajapinnat uudistuivat 13.3.2015. Merkittävimmät muutokset ovat:

 • WMS ja WFS -rajapintojen osoitteet muuttuivat
 • Palvelussa otettiin käyttöön Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa
 • Palveluun tuotiin uusia aineistoja, mm. uuden tietomallin mukaista Digiroad-aineistoa beta-versiona
 • Käyttöliittymä on toteutettu myös ruotsin- ja englanninkielisinä versioina
 • Latauspalvelun käyttöliittymään on tehty useita pieniä parannuksia
   

Vanhat rajapinnat poistuvat käytöstä

 Uusien rajapintojen tullessa käyttöön, alla mainitut aiemmin käytössä olleet rajapinnat poistuivat käytöstä:

 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/maaliikenne/wms
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne/wms
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/maaliikenne_avoin/wfs
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne_avoin/wfs
 • https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/meriliikenne_rajoitettu/wfs