Tilastot

Väylä julkaisee tilastollisia tunnuslukuja rautatie ja tieliikenteestä sekä tilastoja rautatietoimintojen ja väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamista.

Rautatieliikenne

Rautatieliikenteen tilastotuotanto sisältää rataverkkoa sekä henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat tilastot sekä junien täsmällisyyden kehittymistä kuvaavat tilastot. Tasoristeysonnettomuustilastot sisältävät tasoristeysonnettomuuksien määrät ja kehityksen rataverkolla.

Tieliikenne

Tieliikenteen tilastotuotanto sisältää autojen nopeutta, rajaliikennettä ja liikenteen kehitystä kuvaavia tilastoja, yhteenvetoraportteja liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) liikennetiedoista sekä koko maan kattavat liikennemääräkartat. Lisäksi julkaistaan tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Turvallisuuspoikkeamat

Turvallisuuspoikkeamatilastot sisältävät Väylässä raportoidut rautatietoimintojen ja väylähankkeiden turvallisuuspoikkeamatiedot.

Traficomiin siirtyneet tilastot

SVT- eli Suomen Viralliseen tilastosarjaan kuuluvien rautatie-, tie- ja vesiliikennetilastojen tuottaminen on siirtynyt 1.1.2019 perustettuun Liikenne- ja viestintävirastoon eli Traficomiin. Katso Traficomin Tilastot -sivulta osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/tilastot

Myös Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on siirtynyt 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hoidettavaksi. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.08.2019