Teiden kunnosta huolehtiminen

Teiden kunnosta voidaan huolehtia monin eri keinoin. Esimerkiksi painorajoituksilla ja tien kuivatuksesta huolehtimalla pyritään ennaltaehkäisemään tienpinnan vaurioita.

Tien kuivatuksesta huolehtiminen

Kuivatuksen kunnossapidolla yksinkertaisesti huolehditaan siitä, että vesi pääsee virtaamaan pois tieltä ja sen rakenteista. Tien pinta on kallistettu tämän takia hieman ojiin päin. Kuivatuksen kunnossapito sisältää muun muassa ojien ja tierumpujen auki pitämisen. Lisäksi pientareiden reunoille ei saa kertyä veden virtausta estävää vallia. Koska vedellä on suuri rooli vaurioiden synnyssä, toimiva kuivatus on avainasemassa teiden kunnossapidossa. Kun tien kuivatus toimii kuten pitää, vesi ei pääse tekemään tuhojaan tien rakenteessa.

Yksityistieliittymän omistajan velvollisuus on pitää liittymänsä kunnossa kaikilta osin. Yksi tärkeä tehtävä on varmistaa, että liittymärummut ovat auki ja toimivat myös talvella, eikä vesi jää sen takia seisomaan ojaan. Huonokuntoinen yksityisliittymä heikentää sekä yksityistien että maantien kuntoa ja kulkukelpoisuutta.

Päällystettyjen teiden muuttaminen sorateiksi

Joissain tapauksissa päällysteestä saatetaan joutua luopumaan kokonaan ja tie muutetaan takaisin soratieksi. Päällystetty tie voidaan parantaa soratieksi, jos päällyste on huonossa kunnossa, ja tiellä on liikennettä erittäin vähän.

Hyvä soratie on usein käyttäjälle parempi vaihtoehto kuin huonokuntoinen päällystetty tie. Toimenpiteellä voidaan siis parantaa tien turvallisuutta ja ajomukavuutta. Vähäliikenteisen soratien kunnossapito on myös edullisempaa.

Nopeusrajoitukset ja varoitukset

Jos kaikkia toimenpiteitä vaativia kohtia ei voida korjata, niiden aiheuttamat haitat pyritään minimoimaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tienkäyttäjää varoitetaan liikennemerkeillä edessä odottavista huonoista kohdista.

Joskus myös nopeusrajoituksen laskeminen on paikallaan, jotta tienkäyttäjät osaavat sopeuttaa tilannenopeutensa huonokuntoiselle tielle sopivaksi. Rajoituksilla ja varoituksilla pyritään siis ennen kaikkea turvaamaan tiellä liikkujien turvallisuus.

Sivu päivitetty 17.11.2015