Hyppää sisältöön

Väyläverkko lukuina

 

Valtion tieverkon pituus on n. 78 000 km. Lue lisää tieverkosta

Valtion rataverkon pituus on n. 6 000 km. Lue lisää rataverkosta.

Valtion kauppamerenkulun vesiväylien pituus on n. 4 000 km. Lue lisää vesiväylistä

 

Tienpitoon (osana perusväylänpitoa) on kohdistettu vuonna 2020 rahoitusta yhteensä 783 milj. eur. Tämä kokonaissumma sisältää vuoden 2020 lisätalousarvioissa maanteille kohdistetun 33 milj. euron lisärahoituksen päällystystöihin ja muihin teiden korjauksiin eri puolilla tieverkkoa. 

Lue lisää kunnossapidosta

 

Vuonna 2020 on päällystettiin yhteensä noin 4 000 kilometriä teitä. Tähän sisältyy 450 km tierakenteen parantamista ja 170 km kevyen liikenteen väylien päällysteiden uusimisia. Vuonna 2021 päällystetään arviolta xxxx.

Lue lisää tieverkon kunnossapidosta

Vuonna 2020 on käynnistynyt 22 uutta väylähanketta. Tällä hetkellä on käynnissä 43 väylähanketta, joista tiehankkeita on 20.

Lue lisää väylähankkeista

Vuonna 2020 on poistettu yhteensä 44 tasoristeystä ja parannettu 43 tasoristeystä.

Lue lisää tasoristeyksistä

 

Uusia tieverkon kehittämishankkeita on käynnistetty yht. noin 170 milj. euron vuonna 2020. Hankkeiden toteutus jatkuu lähivuodet.