Hyppää sisältöön

Sillan ja maan yhteistoiminta

Väyläviraston ja sen edeltäjäorganisaatioiden teettämiä sillan ja maan yhteistoimintaan liittyviä tutkimuksia ja niiden raportteja on koottu tälle sivulle.

Liikuntasaumattomien siltojen kirjallisuustutkimus
Tutkimusraportti 2005, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Literary research. Tampere University of Technology)

Liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2005, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu
Tutkimusraportti 2006, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Calculations. Tampere University of Technology)

Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon avulla
Tutkimusraportti 2006, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Structural Behaviour of Long Concrete Integral Bridges (Pitkien liikuntasaumattomien betonisiltojen rakenteellinen toiminta)
Väitöstutkimus 2011, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Vinopäisen liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2007, Heini Vilonen, Tampereen teknillinen yliopisto