Hyppää sisältöön

Taitorakenteiden tarkastajakurssit 2022

Väyläviraston taitorakenneyksikkö järjesti kesällä ja syksyllä 2022 Taitorakenteiden tarkastajakurssin. Kurssitarjotin piti sisällään kaikki rakenneluokat eli silta- vesirakenne- ja tunnelitarkastajien koulutuksen.

Kurssi on päättynyt. Seuraava taitorakenteiden tarkastajakurssi järjestetään alustavasti vuonna 2024.

Tämän sivun sisältö on jätetty näkyviin, jotta tarkastajakurssista kiinnostuneet voivat tutustua viimeisimmän kurssin asioihin.

Taitorakenteiden tarkastajien kurssijärjestelmästä ja rakenneluokkakohtaisista pätevyysvaatimuksista kerrotaan Rakenteiden suunnittelijat ja tarkastajat-sivulla.

Kurssille päästäksesi sinulla pitää olla voimassa oleva rakenneluokkakohtainen Taitorakennerekisterin muokkaajapätevyys. Muokkaajapätevyyden lisäksi sinulla pitää olla ymmärrys rakenteiden rakenteellisesta toiminnasta. Isoimpana vaatimuksena sinulla pitää olla halu oppia tuottamaan järjestelmällistä tarkastustietoa Taitorakennerekisteriin.

Kurssi sisältää peruspäivän kaikille rakenneluokille sekä rakenneluokkakohtaiset teoriapäivät sekä maastoharjoituspäivät. Kurssiin kuuluu lisäksi tentit: perusteoriakoe sekä rakenneluokkakohtaiset teoria- ja maastokokeet.

Tarkastajapätevyyden saadaksesi sinun pitää suorittaa hyväksytysti

  • peruspäivä kaikille (yleistä tarkastustoiminnan teoriaa)
  • rakenneluokkakohtainen teoriaosuus
  • rakenneluokkakohtainen maasto-osuus
  • teoriakokeen perusosa
  • rakenneluokkakohtainen teoriakoe
  • rakenneluokkakohtainen maastokoe

Kurssin aikataulu, ohjelma ja paikkakunnat löytyvät Aikataulu ja ohjelma-sivulta.

Kaikki teoriaosuudet ja maastopäivät pidetään lähiopetuksena, jolla pyritään saamaan vuorovaikutteinen koulutustapahtuma.

Ilmoittautumisesta löydät tarkempaa tietoa Ilmoittautuminen taitorakenteiden tarkastajakurssille 2022-sivulta.

Ilmoittautuneille toimitetaan ennen kurssia rakenneluokkakohtaiset taustamateriaalit, jotka ovat lähtötietoja lähiopetukselle. Taustamateriaalit käsittelevät materiaalien ja rakenteiden yleisiä ominaisuuksia, toimintaperiaatteita ja vaurioitumismekanismeja.

Uudet ja aiemmin pätevyyden hankkineet tarkastajat

Tarkastajakurssi on suunnattu uusille tai pätevyyksiään täydentäville tarkastajille. Aiemmin hankittuja rakenneluokkakohtaisia tarkastajapätevyyksiä ei tarvitse uusia tai päivittää tällä kurssilla. Rakenneluokkakohtaisesti pidettävistä mahdollisista jatkokoulutuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen tarkastajapätevyyden hankkineille henkilöille.

Uusille tarkastajille peruspäivä sekä rakenneluokkakohtaiset teoria- ja harjoituspäivät sekä koepäivät ovat pakollisia.
"Täydennyskurssilaisella" eli henkilöllä, joka tulee lisäämään rakenneluokkia aiempaan tarkastajapätevyyteensä, on mahdollisuus jättää osallistumatta peruspäivään. Osallistuminen on kuitenkin suotavaa, koska koulutus on kehittynyt jokaisen kurssin jälkeen, uudet kouluttajat tuovat uutta näkökulmaa sekä kertaus on aina opintojen äiti. Peruspäivään osallistumatta jättäminen ei vaikuta kustannuksiin eli kustannus on aina sama. Perusteorian tentti on pakollinen kaikille osallistujille, vaikka päivään ei ole osallistunut.

Kurssimaksu

Kurssimaksu koostuu perusmaksusta sekä rakenneluokkakohtaisesta lisäosasta.
Perusmaksu on 1500 €.

Rakenneluokkakohtaiset maksut:
Sillat: 500 €
Tunnelit: 500 € 
Vesirakenteet: 750 €
Vesirakenteiden lisäosa on kalliimpi, koska se pitää sisällään majoituksen ja kaikki ruokailut paikan päällä

Väylävirasto laskuttaa osallistumisesi kurssin jälkeen.

Yleiset pätevyysvaatimukset

Kurssille päästäksesi sinulla pitää olla voimassa oleva rakenneluokkakohtainen Taitorakennerekisterin muokkaajapätevyys.

Maastopäivissä henkilöillä pitää olla seuraavat pätevyydet:
Silta: Tieturva 1, Työturvallisuuden koulutus (suositus)
Vesirakenne: Vesiväyläturva, Työturvallisuuden koulutus (pakollinen)
Tunnelit: Työturvallisuuden koulutus (suositus)

Pandemia

Kurssia ei pidetä, mikäli julkinen ohjeistus tällaisen signaalin antaa. Tällä hetkellä ei rajoituksia ole tiedossa.

Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Tietosuoja Väylävirastossa
Tietosuojaseloste