Tietomallipohjaisesti suunniteltavan sillan suunnitelma-asiakirjojen kehittäminen

Osana tietomallintamisen mukana tuomaa kehitystä Liikenneviraston taitorakenneyksikkö on julkaissut tutkimuksen, jossa haetaan vaihtoehtoja perinteisten suunnitelma-asiakirjojen esittämiseen. Tutkimus liittyy osana Siltojen suunnitelmat- ohjeen päivittämistä.

Tutkimuksen voi ladata tästä: Tietomallipohjaisesti suunniteltavan sillan suunnitelma-asiakirjojen kehittäminen - Pilotti  (ISBN 978-952-255-488-8).