Inframodel3 -tiedonsiirtoformaatti otetaan yleiseen käyttöön

Inframodel on suomalaisten kehittämä, kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin formaatti infratietojen siirtoon. Liikennevirasto edellyttää Inframodel3 (IM3) -tiedonsiirtoformaatin käyttöä kaikissa 1.5.2014 lähtien alkavissa kohteissaan. Myös suurten kaupunkien tavoitteena on ottaa Inframodel3 käyttöön tämän vuoden aikana.

RYM Oy:n PRE-ohjelman InfraFINBIM-työpaketissa on luotu Inframodelin uusimmalle versiolle yhtenäinen sisältö ja tehty ohjeet lähtötietojen sekä suunnittelu- ja toteutusmallien tiedonsiirtoa varten. Sitä on myös testattu ja pilotoitu käytännön kohteissa. Samalla on valmisteltu infra-alan yleisiä mallinnusvaatimuksia ja -ohjeita, sekä laajennettu infra]alan nimikkeistöä tietomallinnusta tukevaksi.

– Liikennevirasto edellyttää IM3-formaatin käyttämistä kaikissa suunnittelu- ja toteutushankkeissa. Lähtökohtaisesti tämä vaatimus koskee tilaajalle luovutettavaa aineistoa. Näin varmistetaan, että tieto on ohjelmistoriippumattomassa avoimessa muodossa kaikkien hankkeen jatkosuunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvien käytössä, sanoo tietomallintamisen kehityspäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta.

– Inframodel3-formaatti otetaan tänä vuonna systemaattisesti käyttöön infra-alalla. Sitä hyödynnetään jo monissa markkinoilla olevissa suunnitteluohjelmissa sekä mittaus-, koneohjaus- ja tarkastussovelluksissa. Ratkaisevaa on suurten julkisten tilaajien vaatimus sen käyttöönotosta, toteaa IM3-käyttöönottohanketta johtanut Juha Liukas SITO Oy:stä.

Liukas korostaa jatkuvan kehittämisen tarvetta, koska mallintamisen valmiudet ja menetelmät muuttuvat nopeasti. Inframodel-formaatin seuraavista versioista onkin jo tehty alustavia määrittelyjä. Tavoitteena on julkaista tiettyjä lisäominaisuuksia sisältävän 3.1-version määrittely tänä vuonna. Ylläpito ja kehitystyö jatkuvat buildingSMART Infra -toimialaryhmän puitteissa.
 

Lisätietoja uudistuksesta löytyy muun muassa näiltä sivuilta:

http://www.infrabim.fi/inframodel-3/
http://www.infrabim.fi/liikennevirasto-edistaa-inframallintamisen-kayttooottoa/
http://www.infrabim.fi/infra-ala-tehostaa-tietomallien-kayttoa-im3-tiedonsiirtoformaatti-kayttoon/