Liikenneverkko

Väylä vastaa valtion liikenneverkosta, eli teistä, rautateistä ja suuresta osasta vesiväyliä. Liikennejärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.