Liikenneverkko

Väylävirasto vastaa valtion liikenneverkosta, eli teistä, rautateistä ja vesiväylistä. Liikennejärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.