Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa huomioidaan ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu edellä mainittujen lisäksi palveluiden, tiedon ja infrastruktuurin yhteentoimivasta kokonaisuudesta. Lisätietoa liikennepalvelulaista ja ohjeita henkilöliikenteen palveluita koskevien tietojen toimittamiseen liittyen löydät täältä.
Sivu päivitetty 03.01.2019