Yhteystiedot

Juha Kröger

  • 029 534 3853

Ratatyöt

Rautatieyritysten tulee ratakapasiteetin hakemisen valmisteluvaiheessa huomioida rataverkolle suunnitellut liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt. Tulevista ratatöistä ilmoitetaan ensimmäisen kerran kaksi vuotta ennen aikataulukautta julkaistavassa verkkoselostuksessa, liite 3K.

Verkkoselostuksen julkaisemisen jälkeen monet töiden ajoittamiseen liittyvät tekijät voivat kuitenkin vielä muuttua, jolloin myös vuosityöohjelmaan tulee usein muutoksia. Tietoja ylläpidetään Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmässä (JETI). Vastaavat tiedot löytyvät avoimesta datasta https://rata.digitraffic.fi/jeti-api/

Ratatöiden vuosisuunnitelmat löytyvät täältä.

Kapasiteetinjako ratatyölle -prosessikaavio (4.10.2016)