Yhteystiedot

Apulaisjohtaja

Siru Koski

Projektipäällikkö

Ilkka Vellonen

Turun raakapuuterminaali

Nykytila

Nykyinen raakapuunkuormauspaikka ei ole riittävä ennustetuille kuormausmäärille.
Turun kaupunki on hankkimassa maanomistajalta VR:ltä nykyisen terminaalin alueet ja on käynnistänyt kaavoitustyön alueen käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

 

Hanke ja tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa yhden kuormausraiteen läpiajettava liikennepaikka Turku - Toijala radalle Turun Saramäkeen. Terminaali mitoitetaan 200 000 tonnin vuotuisen kuljetusmäärän tarpeisiin. Terminaali suunnitellaan siten, että sen kapasiteetti on mahdollista laajentaa 400 000 tonnin vuotuiselle kuljetusmäärille.

Aikataulu

Suunnittelun ensimmäinen vaihe valmistuu 31.1.2016 mennessä. Tässä vaiheessa hankkeen kustannusarvio tarkentuu ja kohteen rakennetta-vuus varmistuu.

Suunnittelun toinen vaihe käynnistetään, mikäli kohde osoittautuu kokonaistaloudellisesti järkeväksi toteuttaa. Tässä vaiheessa ratasuunnittelu viedään loppuun ja se valmistuu 30.4.2016 mennessä.

Kustannukset

Esiselvityksessä hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 4,3 M€.

Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.