Väyläviraston julkaisuja

2020

1/2020:    Energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä vähentävien vaatimusten kehittäminen päällystehankinnoissa
2/2020:   Päällysteiden ylläpidon hankintamallien analyysi - Päällysteiden ylläpidon kehittämisohjelma (PYKE-H2)
3/2020:   Tasoristeysten onnettomuusennusteet - Onnettomuusmallien päivitys 2019
4/2020:   Mullinkosken museosillan kunnossapitosuunnitelma
5/2020:   Möykkysenjoen museosillan kunnossapitosuunnitelma
6/2020:   TEN-tieverkon turvallisuus Suomessa 2019
7/2020:   Hankinnan toimintalinjat 2020
8/2020:   Meriväylähankkeiden jälkiarviointi
9/2020:   Päällysteen paikkausurakan kehittäminen konenäköä hyödyntäen - Pirkanmaan ELY-keskuksen paikkausurakan kehittämisen konenäköpilotti
10/2020:   Monikappaledynamiikkaan perustuvien kalustomallien verifiointi
11/2020:    Päällysteiden ylläpidon kehittäminen - PYKE 2014-2019
12/2020:   Tieliikenteen kausivaihtelu - Ajoneuvoliikenteen kausivaihteluluokkien kehittäminen
13/2020:   CO2-päästömuuttujat ja mikromuovit tiemerkinnöissä
14/2020:   Väylän tilinpäätös 2019
15/2020:
16/2020:
17/2020:    Rajan ylittävä raideliikenne Perämeren alueella
18/2020:   Inframallinnuksen toimintalinja - Suositus vuosille 2020-2025
19/2020:   Nastarengasluokitin
20/2020:  Tiekartta infra-alan tuottavuuteen
21/2020:   Väylän tietotilinpäätös 2019
22/2020:   Ylöjärven raakapuun kuormausalueen siirto - Sijaintiselvitys
23/2020:   Laurila-Tornio-valtakunnan raja sähköistyksen hankearviointi
24/2020:   Pyöräteiden toiminnallisen luokittelun kartoitus Suomessa
25/2020:   Lähijunaliikennealueen varikkoselvitys
26/2020:   Helsinki-Turku-käytävän junaliikenteen matkustusennusteet ja liikennöintimallien vertailu
27/2020:   Tampere-Pori-tarveselvitys
28/2020:   Rautateiden aikataulusuunnittelu ja ratakapasiteetin hallinta Suomessa
29/2020:   Rantaradan aluevarausselvitys välillä Kauklahti-Masala
30/2020:   Rataverkon välityskyvyn kokonaiskuva
 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2020