Yhteystiedot

Väylä

Asiantuntija, tietopalvelut

Sinikka Kiikka

  • 029 534 3887
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Julkaisut

Väylä tuottaa runsaasti väyliin liittyviä julkaisuja sekä ohjeita ja oppaita. Julkaisut ja ohjeet ilmestyvät verkkojulkaisuina ja vain poikkeustapauksissa ne ovat saatavissa painotuotteina. Väyläviraston ja edeltävien virastojen (Liikennevirasto, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Tiehallinto) julkaisut on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon.

Ohjeita julkaisujen tekoon

Väylässä on käytössä seuraavat julkaisusarjat

Julkaisut numeroidaan juoksevalla numerolla/vuosi ja niille annetaan ISBN- ja ISSN-numero.

Ohjeet ja oppaat numeroidaan juoksevalla numerolla/vuosi ja ohjeen kuvailusivulle lisätään asianumero. Ohjeille ja oppaille ei anneta ISBN- ja ISSN-numeroita.

Tekstifonttina on käytössä Exo2 tai vaihtoehtoisesti Tahoma. Tarkempia ohjeita: Graafinen ohjeisto ja logo

Väylän powerpoint-esityspohja

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.03.2020