Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Vesa Savola

 • 040 592 1535
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Timo Repo

 • 0400 415 109
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Urakoitsija
Destia Oy

Työmaapäällikkö

Kimmo Perttu

 • 050 670 6365
 • etunimi.sukunimi@destia.fi

Valvontakonsultti
Sweco PM Oy

Juhani Mäkinen

 • 040 669 4062

Reetta Paukku

 • 040 671 9858
 • etunimi.sukunimi@sweco.fi

Nikkilä-Nikinmäki kevyen liikenteen väylä (Sipoo, Vantaa)

Sipoon ja Vantaan välille rakennetaan 7,5 km pitkä kevyen liikenteen väylä Jokivarrentielle (maantie 1521) Nikkilästä Nikinmäkeen. Kevyelle liikenteelle rakennetaan ylikulkukäytävä Lindkullaan Keravantien (maantie 148) yli ja jatketaan Svartbölen alikulkukäytävää. Hankkeen yhteydessä rakennetaan samalle tieosuudelle myös vesihuolto.

Kartta kohteesta.

Hankkeen taustat

Maantien 1521 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärän ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, eli huomattavasti nykyistä enemmän. Kevyen liikenteen väylä parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta vilkkaalla tieosuudella.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Sipoon kuntakeskus Nikkilä pääkaupunkiseudun jalankulku- ja pyörätieverkostoon. Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisellä pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt alkoivat kesäkuussa 2018 ja ne valmistuvat kesällä 2019.

Rakennustyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin heinäkuusta 2018 kesäkuun 2019 loppuun asti. Liikenteelle on ajoittain yksi kaista käytössä, jolloin liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

Kustannukset

Urakkahinta on 4 126 400,00 euroa (ALV 0 %), joka jakautuu seuraavasti:

 • ELY-keskus 1 746 900,00 euroa
 • Sipoon kunta 1 746 900, 00 euroa
 • Sipoon Vesi 632 600,00 euroa

Elinkeino-, liikenne-  ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy. Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija Destia Oy. Hankkeeseen osallistuvat myös Sipoon kunta ja Sipoon Vesi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.07.2020