Tutkimus ja kehittäminen

Väyläviraston tutkimus- ja kehittämistyössä etsitään uusia liikenne- ja infra-alan innovaatioita sekä kehitetään Väyläviraston toimintaa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään poikkitieteellisesti ja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

T&K-toiminnan kannalta merkittävimpiä kansainvälisiä tutkimusverkostoja ovat EU:n kansainväliset tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat (mm. Horisontti 2020) sekä liikennealan järjestöissä (esim. CEDR, UIC, EIM) ja pohjoismaisessa T&K-yhteistyössä tehtävä hankeyhteistyö.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020