Korjausten kohdentaminen

Tehtyjen mittausten ja inventointien sekä niiden pohjalta laadittujen ennusteiden avulla päällystekorjausten suunnittelijalla on tiedossa korjausta tarvitsevat kohdat. Lisäksi kuntoluokitus kertoo, mitkä kohdat kaipaavat tarkempaa tarkastelua ja mahdollista korjaamista. Tietoa tulee myös ELY-keskusten aluevastaavilta sekä suoraan tienkäyttäjiltä palautejärjestelmien kautta.

Vilkkaimmat tiet ovat prioriteettilistan kärjessä

Valtion hallinnoimille päällystetyille maanteille on määritetty ylläpitoluokka sen mukaan, millainen tien merkitys on. Kun käytettävissä oleva raha ei salli kaikkien huonokuntoisten osuuksien korjaamista, päällystämiseen käytettävissä olevien resurssien kohdistamisessa eli priorisoinnissa käytetään apuna tuota ylläpitoluokitusta.

Turvallinen liikkuminen turvataan koko tieverkolla, mutta valtakunnallisten linjausten mukaisesti päällysteiden kunnostustöissä painopisteenä ovat vilkasliikenteiset päätiet. Vähäliikenteisempää tieverkkoa kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kaaviokuva: tiepituus ja liikennesuorite tieluokittain.

Päällystysohjelma kertoo, mitkä kohdat päällystetään

ELY-keskukset suunnittelevat kesän päällystyöt talvella. Kevään aikana paljastuneet vauriot voidaan vielä lisätä ohjelmiin. Lisäksi mikäli hintataso on alhainen, päällystystöitä voidaan laajentaa. Päällystystyöt ajoittuvat kesäaikaan, touko–lokakuulle.

Mittaus- ja muiden lähtötietojen sekä ennusteiden avulla asiantuntijat määrittelevät päällystyskohteet sellaisiksi, että päällystäminen voidaan toteuttaa tehokkaasti. Yhtäjaksoinen 10 kilometrin päällystystyö on edullisempi kuin 10 yhden kilometrin pituista työmaata. Joskus on siis tehokkaampaa jättää lyhyt huono osuus pariksi vuodeksi odottamaan, että myös ympäröivien tieosuuksien kunto alittaa toimenpidetarpeen rajan.

Seuranta (tiestön tila, toimenpiteiden kirjaamiset, rahoitus, vaikutukset) analyysi (tieverkko, tiestön kuntotila, toimenpidehistoria, asiakaspalaute, rahoituskehys) ohjelmointi (päällysteet, urapaikkaukset, sovittaminen muihin hankkeisiin, rakenteen parantamiset, vaikutusten hallinta), hankinta (tarjouspyynnöt, sopimukset, urakoiden seuranta, laadunvarmistus).

Miksi teitä paikataan eikä päällystetä kokonaan uudelleen?

Päällysteiden vaurioita korjataan yhä enemmän paikkauksilla. Koska päällysteen uusiminen ei ole mahdollista läheskään aina kun se olisi tarpeen, varsinkin vähäliikenteisemmillä teillä joudutaan turvautumaan päällystevaurioiden paikkaamiseen. Paikkausmenetelmiä on kehitetty erilaisiin vaurioihin ja olosuhteisiin sopiviksi.
reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020