Yhteystiedot

Väylävirasto

Osastonjohtaja. väylien suunnittelu

Jaakko Knuutila

Suunnittelukohteiden tiedot

Väylävirasto laatii ja teettää väylähankkeiden suunnittelua. Tiekohteiden osalta suunnittelua teetetään yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Suunnittelukohteista lisätietoja löydät kolmella eri tavalla:

Hankehaun kautta löydät suunnittelukohteiden nettisivut. Kaikille suunnittelukohteille ei kuitenkaan ole tehty nettisivuja.

Merkittävistä suunnittelukohteista on laadittu lyhyet esittelyaineistot eli hankekortit.

Suunnittelukohteet kartalla -sovelluksessa esitettään käynnissä olevat toteutukseen tähtäävät hankesuunnittelukohteet, eli käynnissä olevat ja valmistuneet yleissuunnitelmat, tie- ja ratasuunnitelmat sekä vesilupasuunnitelmat.

Suunnittelukohteiden rakentamiseen ei ole myönnetty vielä rahoitusta valtion budjetissa.

Käynnissä olevien rakentamishankkeiden tiedot löytyvät hankehaku-osiosta.