Suunnittelukohteiden tiedot (hankekortit)

Väylävirasto laatii ja teettää väylähankkeiden suunnittelua. Tiekohteiden osalta suunnittelua teetetään yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Tällä sivulta löytyy Suunnittelukohteet kartalla ja suunnittelukohteiden esittelykortit (hankekortit). Tarkempia tietoja osasta suunnittelukohteista löytyy verkkopalvelun hankehaku-osiosta. Kaikille suunnittelukohteille ei ole tehty verkkosivua. 

Suunnittelukohteiden rakentamiseen ei ole myönnetty vielä rahoitusta valtion budjetissa. Käynnissä olevien rakentamishankkeiden tiedot löytyvät hankehaku-osiosta.  

Suunnittelukohteet kartalla

Alla olevassa hankekarttasovelluksessa esitetään käynnissä olevat toteutukseen tähtäävät hankesuunnittelukohteet, eli käynnissä olevat ja valmistuneet yleissuunnitelmat, tie- ja ratasuunnitelmat sekä vesilupasuunnitelmat. Tietokentästä löytyy tarkempia tietoja ko. kohteista. Kartalla ei näin ollen esitetä esisuunnittelukohteita. Tarkempi kuvaus hankkeiden suunnittelun vaiheista löytyy sivulta Hankkeiden suunnittelun vaiheet

Katso tästä kartta isompana.

Lataa kartan aineistot itsellesi.

Suunnittelukohteiden hankekortit ja strategiakortit

Merkittävistä suunnittelukohteista on laadittu lyhyet 1-sivuiset esittelyaineistot eli ns. hankekortit. Hankekortista saa tietoa väylän nykytilasta ja nykyisistä haasteista sekä suunnittelussa olevasta hankkeesta, sen tavoitteista ja vaikutuksista. Suunnittelun etenemisen aikataulu on kerrottu sekä mahdollisen toteutushankkeen kustannusarvio.

Ratakohteista on lisäksi laadittu strategiakortit, joissa kerrotaan rataosakohtaisesti kehittämistarpeita pidemmällä aikajänteellä.

Suunnittelukohteiden hankekortit on lajiteltu väylämuodoittain:

Tiekohteet

Ratakohteet

Vesiväyläkohteet