Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 050 5055 603

Sotkamon kunta

Tekninen johtaja

Harri Helenius

  • 044 7502 491

Paltamon kunta

Rakennusmestari

Mervi Kilpeläinen

  • 044 2885 512

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Merja Sivonen

  • 040 0876 465

Rataosuuden Vuokatti-Kontiomäki parantaminen, Sotkamo ja Paltamo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Suunnittelukohteena on Joensuu-Kontiomäki rataosuus välillä Vuokatti-Kontiomäki. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Väyläviraston sekä Sotkamon ja Paltamon kuntien kanssa. Suunnitelmaan sisältyy tasoristeyksien parantamista sekä poistuvien tasoristeyksien liikenteen ohjaaminen yksityisjärjestelyin jäljelle jääviin tasoristeyksiin. Alustavasti on arvioitu, että seitsemällä tasoristeykselle esitetään korvaava kulkuyhteys toista ja kautta ja tasoristeys poistetaan. Tasoristeyksien liikenteelle voidaan esittää rajoituksia tai tasoristeys siirtää turvallisempaan paikkaan.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ratajakson tie- ja rataliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Tasoristeystoimenpideteiden kustannusarvio tällä hetkellä 2 - 3 milj. euroa. Toimenpiteiden kustannusarvio tarkentuu suunnittelun yhteydessä.

Vuokatti - Kontiomäki päällysrakenteen parantamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on, että tasoristeyksien poistot ja parantamiset voidaan toteuttaa Vuokatti - Kontiomäki radan parantamisen yhteydessä. 

Toteutusajankohta riippuu mm. myönnetystä rahoituksesta.  Vuokatti - Kontiomäki välin korjaamiseen tai sen tasoristeystoimenpiteille ei ole vielä osoitettu vielä rahoitusta.

Ehdotuksista toivotaan palautetta joko yllä mainitusta linkistä PALAUTTEENANTO-välilehdeltä löytyvän järjestelmän kautta tai ottamalla yhteyttä sähköpostilla/puhelimella yhteystiedoissa mainittuihin henkilöihin.

Niskaniityn tasoristeys