Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Sitowise Oy

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Pirkka Hartikainen

  • 040 735 1998

Maantie 956 kevyen liikenteen väylän rakentaminen Könkään kylän kohdalle, Kittilä

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnittelualueeseen kuuluu Könkään kylän eteläosan ja maantien 955 liittymän välinen alue.

Suunnitelma sisältää noin kilometrin mittaisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen Könkään kylän kohdalle. Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2018 ja rakennussuunnitelma alkuvuodesta 2019.

Karttakuva suunnitteluosuudelta.