Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Ylöjärven kaupunki

Suunnitteluinsinööri

Mirko Harjula

  • 050 384 8382

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291

Ramboll Finland Oy

Pääsuunnittelija

Sanna Leppämäki

  • 044 036 5293

Mt 2773 jkp Viljakkala-Veittijärvi

Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylöjärven kaupunki laativat tie- ja rakennussuunnitelmaa Ylöjärvelle maantien 2773 parantamisesta välillä Vastamäentien liittymä–Saksitien liittymä.

Hankekuvaus

Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita Ylöjärvellä maantien 2773 Viljakkala - Veittijärvi parantamisesta Vastamäentien liittymän ja Saksitien liittymän välille suunniteltavalla jalankulku- ja polkupyörätiellä.

Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuussa 2020 käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Tiesuunnitelman esittelyvideo (YouTube)    

Tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti. Videot sisältävät tekstiä, kuvasisältöä ja selostuksen.

 


Suunnitelmaluonnokset 


Vuoropuhelu


Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 23.10.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Yhteenveto palautteista, kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti.

Jos haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijoille tai tilaajan edustajalle. Puheluiden toivotaan ajoittuvan keskiviikolle 15.10.2020 klo 16–17.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.


Hankkeen verkkoesittelystä saatua palautetta