Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Afry Finland Oy

Pääsuunnittelija

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Mt 276 Jalankulku- ja pyörätie

Suunnitteilla Pirkanmaa

Ylöjärvelle ja osin myös Hämeenkyrön puolelle suunnitellaan turvallisempia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita maantielle 276 Alasen ja Kyröskoskentien liittymän välille. Maantieosuudelle laaditaan parhaillaan tie- ja rakennussuunnitelmaa.

Hankekuvaus


Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuusta 2020 lähtien laatinut yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 276 Hämeenkyrö-Heittola (Kylmäojantietie) varrelle välille Alanen–Kyröskoskentien liittymä.  Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Afry Finland Oy.

Suunnitelmaluonnokset

Tiesuunnitelmaa esittelevä YouTube-video


Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi tiesuunnitelmaluonnoksia esittelevää, kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan alla olevat esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti. Videot sisältävät tekstiä, kuvasisältöä, selostuksen ja yleistietoa hankkeesta ja tiesuunnitelmasta (YouTube) 

 

 

Vuoropuhelu
 

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 23.10.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected]
  
Yhteenveto palautteista sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista, vaan siihen vastataan henkilökohtaisesti. 

Jos haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijoille tai tilaajan edustajille. Puheluiden toivotaan ajoittuvan keskiviikolle 21.10.2020 klo 16–17.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja


Verkkoesittelystä saatua palautetta