Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Afry Finland Oy

Pääsuunnittelija

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Maantie 276 Jalankulku- ja pyörätie

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Ylöjärvelle ja osin myös Hämeenkyrön puolelle suunnitellaan turvallisempia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita maantielle 276 Alasen ja Kyröskoskentien liittymän välille. Maantieosuudelle laaditaan parhaillaan tie- ja rakennussuunnitelmaa.

Hankekuvaus


Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuusta 2020 lähtien laatinut yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 276 Hämeenkyrö-Heittola (Kylmäojantietie) varrelle välille Alanen–Kyröskoskentien liittymä.  Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Afry Finland Oy.

Valmis suunnitelma-aineisto nyt nähtävillä

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se pidetään yleisesti nähtävänä 10.02.2021–15.03.2021 välisen ajan. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Muistutukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteeseen:
[email protected] tai Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 TAMPERE. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero PIRELY/3361/2020.