Rataverkon käyttö

Liikennöidäkseen Suomen valtion rataverkolla rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla:

  • Turvallisuustodistus ja toimilupa
  • Väyläviraston kanssa neuvoteltu rataverkon käyttösopimus sekä myönnettyä ratakapasiteettia

Väylien käyttöpalvelut -osasto:

  • Laatii aikataulukausittain verkkoselostuksen, jossa kuvataan valtion rataverkko, rataverkon palvelut, ratakapasiteetin hakeminen sekä rataverkon käytön hinnoittelu
  • Vastaa rataverkon käyttöön liittyvistä periaatteista ja sopimuksista
reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020