Ei-liikennöivät ratatyökoneet ja niiden hyväksyttäminen

Väylän hallinnoimalla rataverkolla operoivat ratatyökoneet luokitellaan kahteen eri luokkaan:

- liikennöiviin ratatyökoneisiin

ja

- ei-liikennöiviin ratatyökoneisiin

Liikennöivät ratatyökoneet voivat liikkua junana tai vaihtotyöyksikkönä valtion rataverkolla. Ne on useimmiten varustettu kulunvalvontalaitteella ja kiinteällä radiojärjestelmällä. Liikennöivien ratatyökoneiden hyväksyttämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ei-liikennöivällä ratatyökoneella tarkoitetaan sellaista työkonetta ja ajoneuvoa, joka voi kulkea joko pelkästään kiskoilla, tai sekä kiskoilla että maalla. Ei-liikennöivä ratatyökone koostuu peruskoneesta ja siihen liitetystä ratavarustuksesta ja se voi liikkua myös muutoin kuin omalla konevoimallaan. Ei-liikennöivät ratatyökoneet eivät ole liikkuvaa kalustoa ja niillä ei saa liikennöidä valtion rataverkolla junana tai vaihtotyönä, ne saavat liikkua ainoastaan ratatyöalueella. Tyypillisiä ei-liikennöiviä ratatyökoneita ovat esim. kisko-pyöräkaivinkoneet.

Ei-liikennöivien ratatyökoneiden hyväksymisestä ja rekisteröinnistä ratatyöhön vastaa Väylä. Sen lisäksi työkoneet voivat olla rekisteröity myös Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hallinnoimaan Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).

Alla on kuvattu ei-liikennöivien ratatyökoneiden hyväksyttämisprosessi.

  1. Kone tulee varustella Liikenneviraston ohjeen VO 7-2020 mukaan rautatiekäyttöön sopivaksi. (Huom! Mikäli kone ei vastaa ohjeen kappaleessa 4.1 esitettyjä koneluokkia, eikä se ole liikennöivä kone, tulee sille hakea poikkeuslupa Väylävirastosta kirjaamo@vayla.fi )
     
  2. Koneiden vaatimustenmukaisuus on ennen käyttöönottoa tarkastettava yhteentoimivuuden ja turvallisen käytön varmistamiseksi tarkastavan yrityksen toimesta. Koneen haltija, omistaja tai varustelija tilaa ja sopii tarkastuksen tarkastajan kanssa.

    Liikkuvia ratatyökoneita tarkastaa Väylän puolesta neljä yritystä:

 

Yritys

Osoite

Yhteyshenkilö

Citec Oy Ab

Hermiankatu 6-8 D
33720 Tampere

Elektroniikkatie 2B
90590 Oulu

Juhani Vaittinen
050-329 0252
etunimi.sukunimi@citec.com

Voitto Riihiaho
040-540 2797
voitto.riihiaho@citec.com

Comatec Group

Kalevantie 7C, 33100 Tampere

Jami Rumpunen
044-714 7959
jami.rumpunen@comatec.fi

Teräspyörä-Steelwheel Oy

Myllytie 10
45910 Voikkaa

Eero Heinonen
040-590 2501
eero.heinonen@steelwheel.fi

Marko Korhonen
040-709 1507
marko.korhonen@steelwheel.fi

VR FleetCare Oy

Vanha Jäppiläntie 60
76120 Pieksämäki

Veturikatu 30
33820 Tampere

Ismo Lappalainen
040-866 3796
ismo.lappalainen@vr.fi

Jukka Oksman
040-866 3835
jukka.oksman@vr.fi

Esko Pohjola
040-863 0404
esko.pohjola@vr.fi

 

  1. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen koneelle myönnetään määräaikainen käyttölupa tarkastajan Väylälle toimittamien dokumenttien perusteella. Lisäksi kone kirjataan Väylän konetietokantaan ja koneelle toimitetaan 12-numeroinen numerotunnus, joka teipataan koneeseen. Määräaikaisen käyttöluvan ylläpitämiseksi tulee suorittaa säännöllisiä määräaikaistarkastuksia.
     
  2. Väylä toimittaa käyttöluvan sähköpostitse ja se on oltava esitettävissä pyydettäessä, kun koneilla operoidaan valtion rataverkolla. Koneeseen kiinnitettävä numerotunnus toimitetaan postitse koneen haltijalle.

Jos ratatyökoneesta poistetaan kiskopyörät, koneen omistaja vaihtuu tai ratatyökoneen varustus muuttuu merkittävästi, tulee siitä ilmoittaa Väylälle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi . Sähköpostiin laitetaan viitteeksi kyseisen koneen käyttöluvan ylälaidassa oleva asianumero.

Lisätietoja

Asiantuntija Hannu Heikkilä, hannu.heikkila@vayla.fi tai 029-534 3241

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.03.2020