null Rakennustyöt käyntiin Helsinki-Riihimäki-radan parannushankkeessa

Rakennustyöt käyntiin Helsinki-Riihimäki-radan parannushankkeessa

Julkaistu 17.08.2016

Rakennustyöt Suomen vilkkaimman rataosuuden, Helsinki-Riihimäki-rataosan välityskykyä parantavassa hankkeessa ovat alkaneet. Työt käynnistyivät ensimmäiseksi Keravalla, jonne rakennetaan tavaraliikenneraide nykyisten pääraiteiden itäpuolelle. Uusi raide mahdollistaa Vuosaaren sataman tavaraliikenteen sujuvamman ja mahdollisimman vähän muuta liikennettä häiritsevän liittymisen satamaraiteelta pääradalle.  

Rakennustyöt käynnistyivät elokuun alussa Liikenneviraston tehtyä urakkasopimuksen Keravan tavaraliikenneraiteen rakentamisesta Ralf Ajalin Oy:n kanssa.

– Uutta raidetta rakennetaan radan itäreunaan välille Kanniston ratasilta–Sibeliuksentien silta ja Keravan aseman pohjoinen alikulku–Kytömaan ylikulkusilta. Valmistuessaan se parantaa Vuosaaren sataman raideliikenneyhteyksiä ja osaltaan helpottaa Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan kuljetuksia satamaan, projektinjohtaja Juha Kansonen Liikennevirastosta kertoo.

Lisäksi urakassa järjestellään uudelleen radanpidon raiteet kunnossapitokaluston tarpeita varten sekä mahdollisestaan uuden hallin rakentaminen radantarkastuskalustoa varten veturitallin pohjoispuolella. Ratapihamuutosten seurauksena kävely-yhteys laiturialueelta veturitallin alueen poikki Tervahaudankadulle poistuu.

Rakennustyöt suoritetaan junaliikennettä tai matkustajien liikkumista häiritsemättä. Rakentaminen on aloitettu puuston raivauksella ja lähiaikoina aloitetaan louhinta- ja pohjanvahvistustyöt. Eniten melua aiheuttavat työvaiheet, kuten louhinta- ja paalutustyöt pystytään toteuttamaan pääosin päivällä.

Raiteen rakentaminen tuo työnaikaisia muutoksia Postlarinkujan kevyen liikenteen väylään, koska Postlarinkujan ratasiltaa täytyy leventää. Kevyen liikenteen yhteys säilyy kuitenkin käytössä koko leventämistyön ajan.

Järvenpäässä rakentaminen alkaa syyskuun lopulla

Keravan kohteen jälkeen työt käynnistyvät seuraavaksi Järvenpäässä: tällä hetkellä käynnissä on tarjouskilpailu, joka koskee Ainolan ja Purolan välille toteutettavan lisäraiteen rakentamiseen sisältyvää ensimmäistä siltaurakkaa. Varsinaisiin rakennustöihin päästään syyskuun lopulla.

– Urakassa rakennetaan uudet sillat neljään kohtaan, jossa katu tai kevyen liikenteen väylä alittaa radan. Ne sijoittuvat Sipoontielle, Ammattikoulunpolulle, Kinnarinpolulle ja Saunakallion asema-alueen pohjoispäähän. Uudet sillat rakennetaan radan länsipuolelle tulevaa lisäraidetta varten.

Sekä Keravan että Järvenpään urakat ovat osa Helsinki-Riihimäki-radan parannushanketta. Hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosan välityskykyä erottamalla tavaraliikenne henkilöliikenteestä omille raiteilleen ja muuttamalla tärkeimmät liikennepaikat nopeammin läpiajettaviksi.

Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden myötä rataosuuden häiriöherkkyys vähenee merkittävästi ja sen kapasiteetti kasvaa, mikä tuo joustoa liikennöintiin sekä mahdollistaa junaliikenteen täsmällisyyden parantumisen.

Lisätietoja

projektinjohtaja Juha Kansonen, puh. 0295 34 3633, juha.kansonen(at)liikennevirasto.fi
projektipäällikkö Riitta Parviainen, puh. 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)liikennevirasto.fi

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimmin liikennöityä rataosuutta, päärataa. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on käynnissä vuosina 2016–2020. Lisätietoa: http://www.liikennevirasto.fi/helsinki-riihimaki

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.