Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohta: Nummikujan alikulku avataan liikenteelle

Vt 5 Mikkelin kohta: Nummikujan alikulku avataan liikenteelle

Julkaistu 18.08.2015

Alkuvuonna 2015 siltatöiden vuoksi suljettu Nummikujan alikulkutunneli Pitkäjärven kohdalla avataan liikenteelle keskiviikkona 19.8.2015 klo 12 mennessä. Kevyen liikenteen kiertoreitit poistuvat käytöstä reitin avaamisen myötä. Tunnelissa tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä, muun muassa kiveämisiä, joten pyydämme kulkijoilta varovaisuutta tunnelissa liikuttaessa.

Alikulku suljettiin helmikuussa Pitkäjärvelle rakennetun uuden sillan massanvaihto- ja perustusten rakentamistöiden vuoksi. Sillan kansi valettiin keväällä, eristys- ja päällystystyöt tehtiin kesän aikana. Lopulliset varustelut saatiin valmiiksi tällä viikolla.

Työ on osa Vt5 Mikkelin kohta -hanketta, jonka toteuttaa Destia Oy Liikenneviraston toimeksiannosta.     

Lisätietoja antavat

Työmaapäällikkö Aki Loikkanen, Destia Oy
puh. 0400 246 944, aki.loikkanen@destia.fi

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 0400 377 637, hannu.nurmi@liikennevirasto.fi
Hanke verkossa
www.liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistuu vuonna 2017.