Takaisin

Toimintalinjat yhtenäistävät hankintatoimintaa

Toimintalinjat yhtenäistävät hankintatoimintaa

Julkaistu 24.5.2013

Uusilla linjauksilla Liikennevirasto tavoittelee suunnitelmallisempaa, ennakoivampaa ja yhtenäisempää otetta toimittajamarkkinoiden hyödyntämiseen ja toimittajien ohjaamiseen sopimuksen aikana.

Liikenneviraston johtoryhmä hyväksyi toukokuussa hankinnan toimintalinjat, jotka määrittelevät Liikenneviraston hankintatoimen ja hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät. Hankintatoimen osalta tämä tarkoittaa viraston hankintatoimen kehittämisen ja ohjauksen tavoitteiden määrittämistä. Hankintojen toteuttamisen osalta tämä tarkoittaa, että hankintojen toteuttamista linjaavat nyt periaatteet ja toiminnalle on määritetty kehittämiskohteet ja -toimenpiteet.

Tarve hankintojen linjaukselle syntyi halusta hallita hankintojen kokonaisuutta ja lisätä suunnitelmallisuutta. Toimintalinjat myös yhtenäistävät eri liikennemuotoihin liittyviä hankintakäytäntöjä ja tuovat yhteen eri puolilla Liikennevirastoa hajallaan olevan hankintaosaamisen.

Tehdyt hankintalinjaukset koskevat Liikenneviraston kaikkia hankintoja sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen infrahankintoja. Lisäksi ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue ottaa käyttöön yhteisen hankinnan toimintajärjestelmäohjeistuksen.

Hankintojen kehittäminen on yhteinen tehtävä

Hankintatoiminnan kehittämiseen osallistui laaja joukko sekä Liikenneviraston hankintoihin osallistuvia asiantuntijoita kaikilta toimialoilta että ELY-keskusten hankinta-asiantuntijoita. Kaiken kaikkiaan työhön osallistui noin 200 asiantuntijaa Liikennevirastosta, ELY-keskuksista, kunnista, alan järjestöistä ja palveluntuottajayrityksistä.

– Olemme tehneet yhdessä suuren työn. Merkittävää työssä on ollut Liikenneviraston hankintojen hankintakategorioiden muodostaminen ja asiantuntijoiden hyvä sitoutuminen kehittämistyöhön, kertoo kehittämispäällikkö Riitta Kaasalainen Liikennevirastosta.

– Yhteiset toimintatavat ovat tärkeitä, jotta hankintojen tekeminen on entistä sujuvampaa. Toimintalinjat antavat hyvän lähtökohdan hankintojen tekemiseen ja kehittämiseen, sanoo investointipäällikkö Leo Koivula Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Vaikka yhteiset linjaukset on nyt saatu tehtyä, jatkuu työ edelleen.
– Jatkamme hankintatoimen ja hankintojen kehittämistä myös viraston uudistuvassa organisaatiossa. On tärkeää, että linjausten toimeenpano ja seuranta tehdään huolella, sanoo Liikenneviraston investointi-toimialan ylijohtaja Kari Ruohonen.

Vuosittain Liikennevirasto tekee hankintoja noin 1,6 miljardin arvosta, mikä on noin kolmasosa valtion kaikkien hankintojen määrästä. Suurimmat hankintakokonaisuudet ovat kunnossapito ja kehittämisinvestoinnit.

Lue lisää:

Julkaisuja:2/2013 Hankinnan toimintalinjat – Tavoitetilaraportti, 3/2013 Hankinnan toimintalinjat – Linjaukset ja kehittämiskohteet
Hankinnan lähtökohdat: http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/hankinnat/hankinnan-lahtokohdat


reaktionapit