Takaisin

Liikennevirasto sulkee tänään Skogbyn tasoristeyksen Raaseporissa

Liikennevirasto sulkee tänään Skogbyn tasoristeyksen Raaseporissa

Julkaistu 16.11.2017

Liikennevirasto sulkee Skogbyn tasoristeyksen Raaseporissa toistaiseksi johtuen tasoristeyksen käytön aiheuttamasta välittömästä vaarasta tieliikenteen turvallisuudelle. Leksvallintien kohdalla radan ylittävä Skogbyn tasoristeys suljetaan torstain 16.11.2017 aikana. Korvaavat kulkuyhteydet kulkevat Leksvallin sekä Skogbyn seisakkeen tasoristeyksien kautta.

Raaseporissa 26.10.2017 Skogbyn tasoristeyksessä sattuneen vakavan tasoristeysonnettomuuden jälkeen Liikennevirasto on yhteistyössä Trafin ja Raaseporin kaupungin kanssa arvioinut tasoristeyksen turvallisuustasoa.

Liikennevirasto on yhteistyössä Trafin ja Raaseporin kaupungin kanssa päätynyt siihen, että liikennöinti kyseisessä tasoristeyksessä on keskeytettävä siihen saakka, kunnes tasoristeyksen turvallisuustasoa on saatu parannettua tai alueen liikennejärjestelyjä kokonaisuudessaan on parannettu.

Päätöksen perusteena on myös Onnettomuustutkintakeskuksen 15.11.2017 julkaisema kyseiseen tasoristeykseen liittyvä onnettomuusuhkailmoitus.

Liikennevirasto käynnistää lisäksi suunnittelun radan ylittävien liikenneyhteyksien pysyvästä järjestämisestä Leksvall-Skogby -alueella.

Liikenneviraston päätös Skogbyn tasoristeyksen sulkemisesta (pdf)

Lisätietoja:
Liikennejärjestelyt: Radan kunnossapito -yksikön päällikkö Jukka P. Valjakka, Liikennevirasto, p. 029 534 3925, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Radan kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu, Liikennevirasto, p. 029 534 3894, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Vastaava katupäällikkö Piia Nordström, Raaseporin kaupunki, p. 019 289 3852

Tasoristeysturvallisuus yleisesti: Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen, Liikennevirasto p. 029 534 3981, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Tasoristeykset valtion rataverkolla


reaktionapit