Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Oulainen

Nähtävilläoloaika: 13.07.2021-12.08.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Oulainen

Kohde sijaitsee Oulaisten ratapihan pohjoispuolella, radan ja kantatien 86 välisellä alueella ulottuen noin 2 km ratapihan pohjoispuolelle. Kuormauspaikan ratapihan väliselle alueelle suunnitellaan uusi raide nykyisen raiteen itäpuolelle. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa raakapuun kuormaukseen nykyistä aluetta tehokkaampi paikka, josta aiheutuu vähemmän haittaa alueen asutukselle. Uuden raakapuun lastauspaikan vaihtoehtoja tarkasteltiin Oulaisten keskustan osayleiskaavan päivityksen yhteydessä.

Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Oulainen pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5867/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 13.07.2021