Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka ratasuunnitelma, Oulu

Nähtävilläoloaika: 07.10.2020-13.11.2020

Nähtävillä oloaika: 7.10.-13.11.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 28.9.2020 päätöksellään TRAFICOM/397785/05.02.03.02/2020  hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka ratasuunnitelma, Oulu.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta Väylävirastossa antaa projektipäällikkö Jouni Juuti puh. 0295 34 3810 sähköposti [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 07.10.2020