Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien rakentaminen välillä kt 78 - Suhangon kaivosalue, tiesuunnitelma, Ranua

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2015) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla ilmoituksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kuriiri-lehti.

Kuulutus julkaistaan 14.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 14.10.2020