Sisältö ja hyödyt

Vuosi 2015 on yksi vilkkaimmista rakennusvuosista.

Sisältö

Hankkeessa on korjattu vanhaa ja rakennettu uutta. Raidetta perusparannettiin 335 kilometriä, joista 105 kilometriä uutta kaksoisraideosuutta. Liikennepaikkamuutoksia tehtiin 29 kohteessa. Kaikki hankkeen aikana parannetut henkilöliikenneasemat ovat esteettömiä. Uusia liikennepaikkoja rakennettiin kolme, jotka ovat Riijärvi, Tikkaperä ja Ahonpää. Kempeleelle ja Härmään avattiin uusi henkilöliikennepaikka. 

Seinäjoen ja Oulun väliltä poistettiin kaikki tasoristeykset, joita oli 105. Poistuneiden tasoristeyksien tilalle on rakennettu turvallisempia ali- ja ylikulkusiltoja. Kaksoisraide rakennettiin välille Etelä-Seinäjoki–Lapua sekä Kokkola–Ylivieska. Hankkeessa uusittiin 15 teräksistä vesistösiltaa teräsbetonisilloiksi. Radan turvalaite- ja sähköratajärjestelmään tehtiin parannuksia koko osuudella. 

Hyödyt

  • liikenneturvallisuus on parantunut tasoristeyksien poiston jälkeen 
  • laiturialueen käytettävyys ja viihtyvyys henkilöliikennepaikoilla on parantunut
  • nopeammat junayhteydet henkilöliikenteen nopeuden noustua 200 kilometriin tunnissa
  • liikenne on sujuvampaa uusien liikennepaikkojen rakentamisen myötä
  • raideliikenteen kapasiteetti on kasvanut merkittävästi kaksoisraideosuuksien rakentamisen jälkeen
  • tavaraliikenne on kustannustehokkaampaa nopeuden noustessa 100 kilometriin tunnissa
  • ympäristöteko hiilidioksidipäästöjen vähentyessä 15 000–30 000 tonnilla vuodessa

Aikataulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu käynnistyi vuonna 2007 ja valmistui vuonna 2017.
Valokuva: SB Aerial Photography, Petri Naukkarinen

Logo.