Hyppää sisältöön

Päällystystyöt Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä 2023

Tiehanke Valmistunut Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen vuoden 2023 maanteiden päällystysohjelman pituus oli noin 360 ajoratakilometriä.

Kuva Miika Himmi, Ramboll.

Vuonna 2023 päällystystöiden urakoitsijoina toimivat PEAB Industri Oy, Asfalttikallio Oy ja GRK Suomi Oy.

Uudenmaan alueen liikennemäärät luovat päällystystarpeita erityisesti vilkkaalle tieverkolle, jossa päällyste on urautunut. Kesän 2023 aikana päällystysohjelmaa täydennettiin tuoreiden uramittaustulosten ja viimeisten vilkkaan tieverkon päällystyskohteiden kilpailuttamisen myötä. Lisäksi joitain kohteita kilpailutettiin kohdennetun rahoituksen avulla.

Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöihin käytettävissä noin 38 miljoonan euron rahoitus

Päällystettäviä maanteitä oli yhteensä noin 360 ajoratakilometriä, kun taas kävely- ja pyöräväyliä päällystettiin noin kymmenen kilometriä. Vuoden 2023 päällystystöiden rahoituksen ostovoima oli merkittävästi heikentynyt verrattuna edellisvuoteen, sillä päällystämisen hintaa nosti muun muassa öljyn kallistuminen.

Kesän aikana tehtiin tiemerkintöjä sekä korjaustöitä aiempien tiemerkintöjen kunnostamiseksi. Itäisellä alueella palvelusopimuksista vastasi Cleanosol Oy ja läntisellä alueella Hot Mix Oy Finland. Koska tiemerkinnöillä on suuri merkitys liikenneturvallisuuden kannalta, ei niiden rahoituksesta tingitty.

Erillisrahoitetut kohteet keskittyivät päällysteen uusimiseen ja kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistamiseen.

Vuoden 2023 budjettiin lisättiin kohdennettua rahoitusta vähäliikenteisten teiden kunnostamiseen seuraaviin kohteisiin: 

 • mt 104 uudelleen päällystäminen, Raasepori ja Lohja,  
 • mt 317 Viitailantien kunnostaminen, Asikkala,  
 • mt 1543 Tolkkistentien jalankulku- ja pyörätien päällystäminen, Porvoo  
 • mt 3191 Sankolantien kunnostaminen, Hämeenlinna  
 • Sepänkyläntien (mt 11271) korjaaminen, Kirkkonummi,  
 • Kalliontien korjaaminen (mt 13811 ja mt 13817), Hausjärvi  

Erillisrahoituksella toteutettavat toimenpiteet suunniteltiin määrärahan ja tarpeen mukaan. Pääpaino oli päällysteen uusimisessa ja kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistamisessa. Esimerkiksi Kalliontie Hausjärvellä korjattiin soratieksi.

Korjausvelka kasvoi erityisesti alemmalla tieverkolla. Pyrkimyksenä oli pääväylien kunnon varmistaminen.

Korjausvelka syntyy, kun liikenteen ja ilmaston vaikutuksesta teiden kunto heikkenee, eikä huonokuntoisia jaksoja voida korjata samaa tahtia kuin uusia ilmaantuu. Vuoden 2023 päällysteohjelma kattoi noin 360 ajoratakilometriä, mikä oli alhaisemmalla tasolla kuin aiempina vuosina. Raaka-aineiden ja polttoaineiden hintojen merkittävä nousu oli yksi syy tähän. Vuoden 2023 työmäärällä korjausvelan kasvua ei saatu pysäytettyä, vaan huonokuntoisten teiden osuus kasvoi. Laskelmien mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tulisi vuosittain päällystää yli 700 ajoratakilometriä maanteitä, jotta korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä.

Huonokuntoisia maanteitä pyrittiin ylläpitämään liikennöitävässä kunnossa myös paikkaustöiden avulla. Laadukkaalla täsmäkorjauksella voidaan siirtää huonokuntoisia osuuksia tulevien vuosien päällystysohjelmaan. Oikea-aikainen paikkaustoiminta sekä kuivatusjärjestelmien toimivuuden varmistaminen ja parantaminen ovat tärkeässä roolissa, kun käytettävissä oleva rahoitus päällysteisiin on alimittaista.

Kartta Uudenmaan ELY:n päällystyskohteista 2023 (päivittyvä)

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat oman ja muiden turvallisuuden
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää
 • Ole valmis pysähtymään
 • Noudata liikennemerkkejä ja liikenteenohjausta

Tietoa tietöistä

Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta ajantasainen tieto eri liikennemuodoista.

Lisätietoa

ELY-keskus, kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama
ELY-keskus, kunnossapidon projektipäällikkö Aki Muhonen
ELY-keskuksen puhelinnumero: 0295 029 000

Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 

ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi, Palauteväylä - palautevayla.fi

Tiedotteita

Uudenmaan ELY-keskus, vuoden 2023 hanketiedote: Uudenmaan ELY-keskus pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan pääväylien kunnon (STT Info)