Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

yksikön päällikkö

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

Vt 8 ja mt 724 Vaasan yhdystie, Vaasa

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Yhdystien kautta kulkee sekä valtatien 8 että kaupunginosien välistä liikennettä. Liikenne ruuhkautuu aamuisin ja iltapäivisin tasoliittymissä, joiden välityskyky ei riitä nykyisille liikennemäärille. Tie aiheuttaa meluongelmia asutukselle.

 

Hankkeen sijainti kartalla.Vaasan Yhdystie on Vaasan moottoritien ja Gerbyn välinen kaksikaistainen tieosuus (8,6 km), joka toimii kaupunkialueen yhdysväylänä välittäen valtakunnallista ja seudullista liikennettä ydinkeskustan ohi. Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikennemäärä suunnitteluosuudella on 5500–13800 ajon/vrk (KVL 2018). Maankäytön voimakas kehittyminen on kasvattanut tien liikennemääriä ennustettua voimakkaammin. Tasoliittymien ja valtatien 3 Pitkämäen eritasoliittymän moottoritierampin kohdalla liikennejärjestelyiden kapasiteetti ylittyy. Aamu- ja iltapäiväliikenne jonoutuu säännöllisesti.

Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2014–2018) aikana on sattunut yhteensä 104 liikenneonnettomuutta, joista 7 on johtanut loukkaantumiseen ja yksi onnettomuus on johtanut kuolemaan. Elinkeinoelämän toimintoja sijoittuu entistä enemmän Yhdystien vaikutusalueelle ja tämä lisää liikenteellisiä ongelmia.

Yhdystien liikenteenvälityskykyä ja turvallisuutta parantamalla vastataan kehittyvän maankäytön tarpeisiin ja turvataan pitkämatkaiselle liikenteelle sujuvat ajo-olosuhteet Vaasan Yhdystiellä. Joukkoliikenteelle rakennetaan uusia pysäkkejä ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan. Meluesteillä parannetaan viihtyisyyttä. 

Osahankkeet ja suunnittelutilanne

  • Välin Isolahti-Vöyrinkatu (Palosaaren ja Onkilahden kohta) tiesuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Rakentaminen on aloitettu ja hankkeen etenemistä voi seurata hankkeelle perustetuilla Facebook-sivuilla Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla, Vaasa.
  • Onkilahti (Vöyrinkatu) - Sepänkyläntie osuuden tiesuunnitelma on päivitettävänä.
  • Tiesuunnitelmat mt 724 Isolahti–Singsbyntie ja vt 8 välillä Sepänkyläntie ja vt 3 (moottoritie) suunnitelmat ovat valmiit ja lähetetty Traficomiin hyväksyttäväksi.
  • Hanke on jaettu neljään osaan ja se voidaan toteuttaa vaiheittain.

Aikataulu

  • Hankkeen toteuttaminen odottaa rahoituspäätöksiä.